Vil du bli medlem av eldrerådet i din kommune?

Vårt formål er å arbeide for de eldres interesser på alle områder. For å kunne øve innflytelse på de besluttende organer, er vi avhengig av kontakt med de politiske miljøer. Vi ser det som vår beste mulighet i å bli representert ved våre medlemmer i flest mulige av eldrerådene i de 18 kommunene vi har i Østfold i dag!

Eldrerådene skal bli hørt i alle sammenhenger hvor eldres interesser blir berørt. Vi vedlegger til informasjon et innlegg vi hadde i SENIORAVISA, vår nettside, mandag 10. desember: «De kommunale eldrerådene – vi vil med!»

Nye eldreråd velges i forbindelse med kommunevalget høsten 2019.

Vi vet at det er mange oppegående, aktive pensjonister som gjerne vil delta i samfunnsnyttig arbeid. Vi vil tro at det å kunne være med i et eldreråd og arbeide for de eldres interesser, vil oppleves som meningsfylt!

Derfor vil vi gjerne får høre fra deg om du skulle ønske å være kandidat til eldrerådet i din hjemstedskommune. Fint om du kan sende en E-post til vår nettsideredaktør Arne Vestergaard Larsen: vestlars@gmail.com Oppgi navn/kjønn, fødselsdato, sivilstand, postadresse, e-postadresse, mobil nr. og hjemstedskommune.

Fint om vi kunne få tilbakemelding fra de som kan tenke seg å være våre representanter i sine respektive kommuner. Vi håper mange er interesserte.

Så snart vi har oversikt over de som vil være kandidater, vil vi melde fra til de respektive kommunene og melde inn våre kandidater. Det er slik vi kommer i betraktning – vi vil være med!

Fint om vi kan få tilbakemeldinger innen 15. januar.

 

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter