Ullevål sykehus – Kalnes-tabbene om igjen?

Senior Norge Østfold har hatt anledning til å følge planlegging og bygging av det nye Sentralsykehuset for Østfold, på Kalnes i Sarpsborg. Under planleggingen har ledelsen hatt med seg nær 300 medarbeidere som skal ha få sagt sitt. Det er vel og bra, men det hjelper lite hvis de ikke er blitt hørt! Den vesentligste innvendingen har vært at det planlagte bygget ville bli alt for lite. Og slik ble det! Deretter har det meste gått galt. Sykehuset ble planlagt med forutsetning om at det ikke skulle være korridorpasienter. Det har det imidlertid blitt – i korridorer som egentlig er for smale fordi det ikke  ble planlagt for korridorpasienter!

Fødselsveene på Kalnes har vart lenge. Sykehuset har fått ny ledelse og det er besluttet at sykehuset skal bygges ut. Vi mer enn aner at dette blir vesentlig dyrere enn om sykehuset hadde blitt bygget med tilstrekkelig kapasitet fra starten av!

Vi opplever at det ser ut til å herske en ukritisk holdning til sentralisering og stordrift. Man legger vekt på stordriftsfordeler, som kan være vanskelig å realisere, samtidig er det praktisk talt ingen som har klart for seg at det faktisk også finnes stordriftsulemper. Lange informasjons- og kommandolinjer, mangel på nærhet, store, tungrodde, uoversiktlige organisasjoner. Og vi kan legge til risiko for pulverisering av ansvarsforhold. Vi har med gremmelse sett på alle feilene som er gjort ved Sentralsykehuset for Østfold, på Kalnes i Sarpsborg.

Planleggere må vel ha lært noe av tabbene på Kalnes – eller er det for meget å forvente?

Det planlegges å bygge et nytt Ullevål sykehus i forbindelse med restrukturering av sykehusstrukturen Oslo. Nedbygging av akuttmottak og sentralisering som gjør at tilbudene blir lenger unna for de fleste!

Det har reist seg en storm av protester. Les nedenfor hva Arne Bruusgaard i Senior Norge skriver:


 Arne Bruusgaard

«Nå har jeg signert oppropet mot å bygge nytt Ullevål sykehus. Lenge var jeg ikke sikker, men nå er jeg sikker nok. Det lukter ikke godt av det prosjektet. Mange færre senger enda behovet for slike synes å være økende.

«Budsjetterte» overskridelser – i milliardklassen. Budsjetterte overskridelser er noe de kan på veisektoren. Der skriver de for eksempel at det er 60% sannsynlighet for at den endelige prisen kan bli høyere enn den som er budsjettert. Da må en som regel lese budsjettet slik at det fremlagte budsjettforslaget er 60% av den endelige prisen.

Det er garantert slik på Ullevål også. Så når de har brukt opp alle de pengene – ja da kan nok overskridelsene komme – men da er det jo ingen som egentlig har tatt feil før man har kommet opp til 100%’en. 


Nei, jeg blir svært mistenksom når jeg ser hvordan dette prosjektet planlegges. Kapasiteten er virkelig for liten allerede før spaden er satt i jorden – og med en prislapp som jeg vil gjette blir nærmere 40 milliarder og ikke nærmere 20 milliarder, da er saken gitt. 
Riktignok har Norge oljefondet, men allikevel… Dessuten er det så vidt jeg vet fortsatt god plass på Ullevål».

 

Arne Bruusgaard

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter