Ukesluttrapport fra SENIOR NORGE sentralt

Hei alle!
Vipps, så var nesten to uker gått. Og nå er vi inne i en ny sesong. Det skal drøftes med ministre, avholdes landsmøte, som eldreminister Åse Michaelsen åpner, og det er nok en høring eller to som skal lastes opp på regeringen.no.

Alle høringer og svar ligger for øvrig ute på disse sidene. Vi har også flere søknader om økonomiske tilskudd til Helsedirektoratet og NAV.

 

Vi har sendt brev til Arbeidsminister Anniken Hauglie der vi blant annet påpeker diskrimineringen av arbeidstakere over 67 år som blir «tvangspensjonert» om de blir sykemeldt i over 60 dager. Vi minner om at aldersgrensene i arbeidslivet i Norge ble endret i 2016 og grensene er nå 70 henholdsvis 72 år.

Vi har også levert justert innspill til forslaget til statsbudsjett 2019. Alle de gode gamle sakene som underregulering og kvalitet og kompetanse i eldreomsorgen er selvfølgelig med. Vi har også valgt å understreke behovet for god tannhelse hos eldre. Mange tror denne blir ivaretatt, men det er bare eldre sykehjemsbeboere og hjemmeboende med vedtak får tilbud i dag. Det vi si at mange eldre lider av dårlig tannhelse uten å være registrert som bruker i omsorgen. Vi vet at problemene disse menneskene opplever kan føre til ernæringsproblemer og isolasjon. Mange eldre har dessuten ikke økonomi til å ivareta sin egen tannhelse.

Vi vil gjerne minne politikerne på at det har skjedd dramatiske endringer i norsk tannhelse. Vi har snart to null-hull-generasjoner. Tidligere hadde vi skoletannleger (husker du da ditt navn ble ropt opp? Skrekk og gru!). Nå får barn tilbud om å bli sjekket av en tannpleier hvert år. Null-hull må ha gitt millioner av kroner i besparelser! Er det ingen som har tenkt på å la noen av disse kommer eldre til gode?

Vi har også vært i møte med de som står bak roboten «No Isolation». Dere har sikkert sett den hvite lille roboten som er stedfortreder for langtidssyke barn. Han dukker stadig vekk opp på tv. Kan han benyttes for å gi eldre en hyggeligere hverdag?

Vi setter stor pris på å bli invitert av organisasjoner, virksomheter og produsenter som vil vite hva vi mener om deres tilbud til seniorer.

I neste «nummer» håper vi å kunne presentere flere spennende reiser med utvalgte arrangører vi har inngått samarbeid med. Så de av dere som har begynt å planlegge turer fremover bør vente en ukes tid!

 

Ha en fin uke!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter