Trygdeoppgjøret – gråte over spilt melk?

 

Trygdeoppgjøret er nå i havn, med de resultater vi beskrev i innlegg på vår nettside den 21. mai – «Trygdeoppgjøret – spill for galleriet».

Dette begynner å bli patetisk.

For fjerde år på rad får pensjonistene nedgang i sin kjøpekraft. Prisveksten er beregnet til 2,1% mens pensjonene bare øker med 1,92%.

trygdeoppgjor-2015-365x512Vi som er pensjonister forstår ikke hvorfor det skal være slik. Hvorfor skal pensjonistene for 4. år på rad måtte finne seg i en reallønnsnedgang. Hvorfor skal pensjonistene som eneste gruppe bli gjenstand for en slik særbehandling?

 

Regjeringen synes dette er en god utvikling for pensjonistene. Kjære statsråd Anniken Hauglie og de øvrige medlemmer av regjeringen: 830.000 pensjonister er uenige med dere!

Pensjonistenes maktesløshet er enda en gang blitt demonstrert!

Stormen av protester fra de store pensjonistorganisasjonene uteblir nesten helt. Jan Davidsen, leder for Pensjonistforbundet, har kommet gjennom med sine synspunkter i media, men får ikke gehør! Med 230.000 medlemmer representerer de kun 27% av pensjonistene. Alene når heller ikke Pensjonistforbundet frem. Det blir som å gråte over spilt melk!

Det vi forventer av lederne av de store pensjonistorganisasjonene, er at de bringer klarhet i hva som er begrunnelsene for hvert enkelt av de diskriminerende særtiltak som er gjennomført overfor pensjonistene som ledd i en prosess som har foregått i flere år.

Hvor holdbare er begrunnelsene?

Gi oss forutsetninger for å forstå hvorfor pensjonistene som eneste gruppe skal særbehandles ved inntektsreduserende tiltak! Og hvorfor skulle vi måtte finne oss i det!

Hvis ikke maktforholdene endres vil, historien gjenta seg. Da blir det som regjeringen bestemmer neste år også!

Når man blir stilt overfor vanskelige utfordringer, er det tre måter å reagere på:

  1. Gjøre som strutsen, stikke hode i sanden og håpe det går over
  2. Ikke engasjere seg – tie saken i hjel
  3. Ta opp hansken og finne en måte å takle utfordringen på.
Vi har ved flere anledninger henledet oppmerksomheten på at regjeringen sitter med all makt og gjør stort sett som de vil. Pensjonistene er maktesløse så lenge de ikke greier å samordne sine interesser og stå opp mot myndighetene i samlet flokk. Dette er et forhold vi har belyst en rekke ganger i løpet av de siste 3 år. Siste gang i nevnte innlegg på vår nettside den 21. mai.

Men det er ingen som tar opp hansken!

Vi gjentar vår utfordring til lederne for de store pensjonistorganisasjonene:

«Lederne for de store pensjonistorganisasjonene skulle ta ansvar – komme seg ned fra sine pidestaller, legge foreningstilhørighet, partipreferanser, markeringsbehov og personlig prestisje til side, og ta initiativ til en samordning av pensjonistenes interesser!»

Vi, og 830.000 andre pensjonister, forventer at noen denne gang tar opp hansken, tar initiativ og får i gang en samordningsprosess.

Å stikke hodet i sanden, eller forsøke å tie saken i hjel, bringer oss ikke fremover.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter