Trening og helseeffekter

Siden vi begynte å interessere oss for fysisk trening og den betydning dette kan ha for helsen, har vi orientert oss i forskjellige media. Det er påfallende samsvar i de opplysninger vi har kommet over. Det aller meste er basert på vitenskapelige observasjoner: altså kunnskap – ikke «synsing».

Vi har kommet over en artikkel som ligger tilgjengelig på forskning.no, skrevet av journalist Siw Ellen Jacobsen så langt tilbake som 17.11. 2016. Det meste av det hun skriver er forhold vi har kjent til, men det er også noe som er nytt for oss.

Løfte vekter er bra. Det gir mulighet til å styrke alle kroppens viktigste muskelgrupper. Det nye for oss er at australske forskere har funnet ut er at styrketrening også er bra for hjernen. De mener å kunne påvise at styrketrening påvirker hjerneaktiviteten og at dette kan bremse utviklingen av demens.

 

Tøyningsøvelser og moderat belastning gir liten effekt, både hva angår hjertefrekvens som hjerneaktivitet. Det må «sterkere lut» til!

Således er ikke vanlig turgåing tilstrekkelig. Intensiteten vil som regel være for lav og det er bare noen få muskelgrupper som blir aktivert. På treningsstudio kan man både drive kondisjonstrening og systematisk styrketrening av alle viktige muskelgrupper – med tilstrekkelige belastninger.

 

Tur eller treningsstudio? Vi sier som Ole Brumm – ja takk, begge deler!

Kanadiske forskere mener å kunne påvise at styrketrening kan bidra til å bremse utviklingen av demens. I en undersøkelse av to kvinnegrupper viste en gruppe som hadde trent med vekter to ganger i uken, mindre tegn på aldring i hjernen enn de gruppen som bare hadde trent kondisjon.

Trodde du at du var for gammel?

Det er aldri for tidlig og aldri for sent å begynne å trene. Det er påvist at effekten av styrketrening og potensiale for fremgang er praktisk talt like stort for 70-åringer som for 20 åringer! Det at flere har forstått dette kan man se på mange treningsstudioer. Andelen eldre som trener er betydelig. Det finnes folk opp i mot de 90, som trener flere dager i uken og som holder en imponerende høy fysisk standard! Vi spurte en av disse når han hadde tenkt å gi seg. «Tør ikke slutte!» var det spontane svaret.

Kom i gang tidlig.

Uten fysisk aktivitet mister vi om lag 1% av muskelmassen hvert år. Derfor: kom i gang med systematisk og kontinuerlig trening så tidlig som mulig – og fortsett. Det er en livslang øvelse!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter