Styreprotokoll 8/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 8. styremøte i Tune Bibliotek den 31. oktober

Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Jan Riis, Bjørg-Sten Nilsen, Per-Arne Polsrød og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

100.000 besøk på nettsiden

Møtet ble åpnet med bløtkaka og kaffe for å glede oss over at vår nettside passerte 100.000 besøk mandag den 22. oktober. Mer om dette på annen plass i SENIOAVISA.

Vi er et fylkeslag

Vår forening startet som et lokallag i Sarpsborg. Senere fikk vi ansvar for hele Østfold fylke. En konsekvens av dette er at vi må fordele våre temamøter på andre steder. I første omgang konsentrerer vi oss om trianglet Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Her har vi nær 80% av våre medlemmer, og hvert av de tre byområdene har omtrent like mange medlemmer.

Det faller noen, av de som har vært med oss lenge, tungt for brystet at dette innebærer noen færre møter i Sarpsborg. Vi har ikke kapasitet til å opprettholde 10 temamøter i året i Sarpsborg og arrangere møter andre steder «i tillegg til».

Medlemsutviklingen

Vi har fått 419 nye medlemmer i år! Etter registrert avgang og rensking av medlemsregisteret for noen dobbeltregistreringer, har vi hatt en netto tilvekst på 316. Vi har nå  943 medlemmer. Av disse er 51% på nett slik at vi med disse kan kommunisere pr. E-post. For de andre 49% må vi kommunisere pr. vanlig post.

Nesten halvparten av våre medlemmer er nye i år! I dette ligger en av våre største utfordringer. Det er å holde kontakt med de nye, holde dem orientert om vår virksomhet og få dem til oppleve at de er medlem av vår forening.

Vi takker alle nye for at de støtter vår forening og vår virksomhet med sitt medlemskap.

Foreningens økonomi

Vi har en likviditet vi kan leve med.

Vår viktigste inntektskilde er salg av annonseplasser i SENIORAVISA.  Vi har med et par unntak fornyet de annonsene vi solgte i fjor, og så har vi solgt tre nye annonser. Vi ha p.t. en usolgt annonseplass. I alt har vi solgt 13 av vår 14 annonseplasser.

Vi tilbyr våre annonsører god eksponering av sine annonser til en meget gunstig pris.

Vår desidert største utgiftspost er porto for utsendelser til de som ikke har E-post.

Det er så langt ikke bekreftet hva vi måtte få av tilskudd fra SENIOR NORGE i år og kommende år. Derfor må vi legge opp driften ut i fra det vi har av midler og det vi kan forvente av egne inntekter.

Temamøtene

Vi har et jevnt bra oppmøte for våre temamøter i Sarpsborg som er godt innarbeidet gjennom flere år. Her har vi en grunnstamme som alltid sikrer godt fremmøte.

Oppslutningen om møtene i de andre byene har vært varierende – noen ganger bra og andre ikke så bra! Disse stedene mangler vi den grunnstammen vi har i Sarpsborg. Vi vil trenge tid til å bygge oss opp de andre stedene!

Det er et mål for oss generelt å øke oppslutningen om møtene. Vi tror mulighetene ligger i møtenes innhold – aktuelle temaer og gode foredragsholdere. Så vil vi se på mulighetene for musikk og annen underholdning.

Det er mange som kommer tidlig til møtene våre. Det får oss til å tenke om vi ikke burde etablere den første timen før selve møtet begynner til en hyggetime for de som ønsker å komme litt tidlig. Starte servering av kaffe/vafler kl 1100.

  • Møte med demens som tema ble avholdt i Rygge Frivilligsentral sit forsamlingslokale den 11. september. Foredraget hadde fortjent et bedre fremmøte. Nytt sted for oss og et lokale som kanskje ikke hadde den beste beliggenhet
  • november kommer Mona Kristoffersen til oss på Gleng og forteller oss om hvor langt de har kommet med innføring av velferdsteknologi. Floaguttane kommer med god musikk med Øistein Darum i spissen. Kan tenkes han drar noen dikt for oss.
  • Sesongavslutning 5. desember på Gleng. Agnete Tjærandsen kommer ens ærend fra Bodø for å holde foredrag for oss. Skuespiller Terje Brevik leser Terje Viigen for oss!

Seniormesse i Fredrikstad 9. oktober

Vi deltok også i år på Senior messen til Fredrikstad kommune. Bra besøk ved vår stand. God oppmerksomhet om våre datatjenester og vår nettside/SENIORAVISA. Vi deltar neste år også.

 

Medlemsfordeler

Vi må arbeide fortløpende med å få opp bevisstheten om våre medlemsfordeler. Vår rådgivningstjeneste «PC-hjelpen» er et helt unikt tilbud til våre medlemmer. De kan få løst sine dataproblemer – og de sparer inn medlemskontingenten ved en enkelt konsultasjon. Vi må få dette alment kjent for våre medlemmer.

 

Grasrotandelen

Vi har 28 spillere og kunne ønske oss mange flere.

De spillerne vi har gir oss en jevn inntekt. Året kommer til å ende ut med ca. kr. 13.500 i inntekt for oss. Vi takker og bukker for det vi får!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter