Senior Norge navnebytte

Styremøteprotokoll 1/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets første styremøte i Tune Bibliotek onsdag 31. januar.

Til stede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Jan Arne Falla, Roger Kristoffersen, Øivind Strømnes, Bjørg Sten-Nilsen Egil Roger Petersen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

Møtet ble avviklet i samsvar med agenda:

Forberedelser til årsmøte 7. mars

Vi gjennomgikk innkalling til møtet, forslag til årsberetning, handlingsplan og innkomne forslag.

Arne Vestergaard Larsen vil bli foreslått som møteleder under årsmøtet.  Arne Vestergaard Larsen, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten blir foreslått som delegater til Landsmøtet 30. mai.

Det foreligger to forslag til årsmøtet. Det ene gjelder foreningens skifte av navn. Det andre gjelder opplegg for driften av virksomheten i Indre Østfold.

Ute over det at den var vel dekkende for vår virksomhet, var det ingen kommentar til forslaget til årsberetning.

Det var enighet om at handlingsplanen er fornuftig. Det blir lagt inn et avsnitt om at vi må være med som premissgivere når teknologiske løsninger utvikles. Roger Kristoffersen utarbeider et forslag.

Valgkomiteens forslag til nye tillitsmenn

Valgkomiteen er ikke ferdig med sitt arbeid. Den vil legge frem sin innstilling under styremøtet den 28. februar.

Temamøte i Mysen 14. februar

Lokalkontakt for Indre Østfold. Jan Arne Falla er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av møtet.

Sjekkliste for gjennomføring av temamøter ble gjennomgått. Alt skulle nå være klart.

Medlemsituasjonen

Vi får stadig et tilsig av nye medlemmer. Noen registrer seg ved innlevering av innmeldingsskjema. Andre registrer seg gjennom vår nettside, trykker på den lille runde «Bli medlem-knappen», fyller ut skjemaet som kommer opp og trykker på «send».

Nettsiden

Vi må kunne si at vi nå er kommet så langt at vi har nådd målet om at vår nettside skal være et felles forum for seniorer, pensjonister, pensjonistforeninger og andre i Østfold som er interessert i SENIOR NORGE Østfold og vår virksomhet. Aksepten for vårt konsept med utgivelse av 8 nye innlegg hver mandag, bekreftes av besøksutviklingen. Antall besøk øker fortsatt. Vi har stadig mer enn 1.000 besøk pr. uke. I januar måned har vi med 4.768 besøk, igjen ALL TIME HIGH!

Skulle vi ha et motto, måtte det bli «NYHETER FØRST!»

Økonomi

Vi har en bra likviditet og et bra driftsresultat. 2017 kommer ut med et overskudd på ca. kr. 48.000.

Budsjettet for 2018 er lagt opp med et overskudd på kr. 30.000.

Vår bedrede økonomi skyldes først og fremst salg av annonseplasser på vår nettside.

Den bedrede økonomien skal på forskjellig måter anvendes for utvikling av vår virksomhet.

Grasrotandelen

Vi greier fortsatt ikke å få nye spillere, men inntektene øker likevel. Norsk Tipping har øket innsatsen fra 5 til 7% fra årsskiftet. Resultatet for 2017 ble kr. 8.700.  I januar måned i år har vi hatt en inntekt på kr. 1.300. Er denne måned representativ ender vi ut året på kr. 15.000.  Altså opp kr. 6.300. Vi får se hvordan det går ut over året. Det ville være fint om vi kunne lykkes i å få flere spillere.

Kommende temamøter

Førstkommende temamøte blir på Mysen, den 14. februar «Innføring av velferdsteknologi i Indre Østfold», 4. april temamøte på Gleng i Sarpsborg «Seniorreiser – Vakre Kroatia – Mystiske Ungarn!», 2. mai temamøte Holmen Eldresenter i Fredrikstad: «Seniortrening – det er aldri for sent å begynne»

Deretter vil vi ha et sesongavslutningsmøte på Gleng onsdag 6. juni.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter