SENIORAVISA – nye skritt fremover!

Vi har truffet godt med vårt konsept både med innhold og aktualitet. Ingen av våre konkurrenter slår oss på frekvens. SENIORAVISA kommer ut med nytt, aktuelt stoff hver uke – altså 52 ganger i året! I inneværende år vil vi nå nær 57.000 besøk. Det innebærer at vi når langt utenfor vår egen medlemsmasse. Vi er godt fornøyd med dette, men tror at vi enda har ikke har utnyttet hele vårt potensiale.

Lokallagene vil med 

Flere av de andre lokallagene ønsker at SENIORAVISA skal gjøres allment tilgjengelig for deres medlemmer. Dette kan vi gjøre enkelt ved at vi distribuerer vår ukentlige påminnelse om nye innlegg i SENIORAVISA til lokallagenes medlemmer med grunnlag i lokallagets medlemsoversikt, i henhold til avtale i hvert enkelt tilfelle.

Vi regner med at vi vil komme til å legge noe større vekt på stoff av riksdekkende aktualitet. Vi tror dette vil øke bredden i innholdet.  Leserne vil få kunnskap også om hva som skjer på våre fronter i andre deler av landet! Medlemmene i de forskjellige lokallagene vil samtidig få bedre kjennskap til hverandres virksomheter og utvikle en nærmere kontakt.

Gjesteskribenter

 

Rundt omkring i landet finnes det folk som har meninger om mangt og som gjerne vil dele disse med andre. Vi gir disse muligheter til å få inn leserinnlegg i SENIORAVISA og komme ut til riktig mange med sine synspunkter.

Vi har så langt hatt innlegg fra i alt 14 gjesteskribenter fra forskjellige deler i landet. Rimelig å anta at disse vil ha forskjellig bakgrunn, forskjellige kunnskaper og forskjellige meninger. Vi tror dette vil øke mangfoldet og gjøre SENIORAVISA til en enda mer interessant avis.

Vi har så langt dekket til og med Nord Norge fra vår korrespondent i Bodø, Agnete Tjærandsen. Sist tilkomne gjesteskribent er Dag Bredal, forfatter av Pensjonisthåndboken.

Vi har fortsatt hull og dekke, så her kommer det nok flere gjesteskribenter etter hvert!

 

Leserinnlegg

Vi har ikke så mange begrensninger. Vi ser gjerne at innlegg omhandler aktuelle saker som er relevant for vår virksomhet. Max lengde en A4-side. Siden vi er en partipolitisk og religiøs uavhengig organisasjon, ser vi gjerne at innlegg ikke inneholder partipolitikk og religion. Seniorpolitikk er derimot velkomment!

Vi forbeholder oss rett til om nødvendig å redigere innlegg!

Vi regner med at lokallagene vil finne den muligheten som her tilbys, som interessant.

Hvordan gjør du det?

Ring Arne Vestergaard Larsen, tlf. 917 48 695 eller epost vestlars@gmail.com

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter