Rekommunalisering av omsorgstjenester i Moss

Rådyrt for skattebetalerne – tap av valgfrihet for brukerne!

Man taler noen ganger om «vinn – vinn» situasjoner. Det er når man løser saker på en slik måte at alle som er involverte, fremstår som vinnere. Det røde styringsflertallet i Moss kommune har ved å tvinge gjennom rekommunalisering av omsorgstjenester, skapt en «tap – tap» situasjon. Alle involverte er tapere! Skattebetalerne får en meget stor ekstraregning, brukerne taper valgfrihet, private tilbydere taper forretningsmuligheter og de styrende i Moss kommune taper tillit!

Merkostnadene i tilknytning til rekommunalisering av helse og omsorgstjenester blir formidabel. Den 15. november kunne vi lese i Moss Avis at merkostnadene innenfor helse og omsorg var beregnet til hele 6.9 mill. kroner. En hoveddel vedrører rekommunaliseringen. Nå ser vi at rådmannen har finregnet på det første overslaget og kommet til at merkostnadene blir 10 mill. kroner!

Ideologene i det røde styringsflertallet i kommunen kan likevel notere seg for en seier. De kvitter seg med de private aktørene til fordel for kommunale løsninger. De vant gjennom med sin løsning mot bedre viten. De ble nemlig tidlig advart om at rekommunaliseringen ville komme til å bli en kostbar affære. Samtidig ble det beklaget at brukerne skulle tape sin valgfrihet. Det at de kommunale tjenesteyterne skulle miste sunn konkurranse, synes ikke å besvære beslutningstagerne. Heller ikke skapte det bekymring at brukerne skulle bli prisgitt en enerådende monopolist!

Det var påvist at private aktører kunne være konkurransedyktig på både pris og kvalitet. Det var nok av fornøyde brukere.

– Vi vet at Moss kommune har hatt store problemer med en privat aktør. Men det kan vel ikke være klokt å slå ut hele kurven med epler om det finnes et som er råttent. Det heter også at man ikke skal «skylle ut barnet med badevannet!»

Det er vårt primære syn at helse og omsorgsvesenet ville være tjent med å utvikle et dynamisk og konstruktivt samarbeid med de private tilbyderne av omsorgstjenester. Det ville kunne sikre helse og omsorgsvesenet sårt tiltrengt kapasitet, kompetanse, mangfold og nødvendig konkurranse.

Vi har tidligere gitt uttrykk for at vi synes Moss kommune går baklengs inn i fremtiden. Den 9. september til neste år får vi høre hva skattebetalerne mener. Da er det kommunevalg.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter