Reallønnsvekst – også for pensjonistene?

Årets lønnsforhandlinger er i gang. Forhandlingene mellom LO, YS og NHO begynte den 12. mars, men det kom til brudd den 23. mars. Forhandlingene går nå over i megling. Viktige temaer er forhandlinger om tilpasninger av AFP- ordningen og økt kjøpekraft til «alle».
Også for pensjonistene spør vi?

De moderate lønnsoppgjørene de senere årene har gitt oss bedret konkurransekraft og gitt grunnlag for en god vekst i økonomien. Det synes å være rørende enighet mellom partene om at det ved dette års lønnsforhandlinger er grunnlag for lønnstillegg som innebærer en reallønnsvekst. Det blir nok litt tautrekking om størrelsen av tilleggene, men partene blir nok enige.

Den forhatte og meget dårlig begrunnede «underregulering» av pensjonene, har hvert år siden 2014 gitt pensjonistene reallønnsnedgang. Uten å ha sett resultatet etter året lønnsforhandlinger, tror vi at dette blir tilfelle også denne gang. Vi kan i alle fall ikke få oss til å tro at pensjonistene får en reallønnsvekst, hvilket er tiltenkt arbeidstakerne!

Et av SENIOR NORGE sine fremste mål er å få fjernet underreguleringen som spiser litt av pensjonene hvert eneste år. Dette er en bevisst politikk og må sees i sammenheng med flere andre særtiltak som de senere årene er iverksatt overfor pensjonistene – til sammen utgjør tiltakene betydelige beløp.

La oss se i øynene at myndighetenes mål er å redusere pensjonsutgiftene.

Det er røster som hevder at pensjonistene har det «bra nok», eller endog «for bra»! Det er vårt syn at hvis pensjonistene har det bra, så er det fordi de har fortjent det. Pensjonene er rettigheter som er opptjent gjennom et langt yrkesliv. Det er ikke slik at det er «almisser» gitt av staten.

Hvordan kan det ha seg at vel 900.000 pensjonister må finne seg i en kontinuerlig og systematisk forringelse av sine rettigheter gjennom myndighetenes særtiltak?

Det blir slik så lenge myndighetene sitter med all makt og pensjonistene sitter hver på sin tue uten vilje eller evne til å mobilisere en motmakt som er stor og sterk nok til at den ikke kan ignoreres.

De som kan gjør noe med dette er lederne for de store pensjonistorganisasjonene. De skulle komme ned fra sine tuer, samordne pensjonistenes interesser og møte myndighetene med felles mandat.

Så får vi etter hvert se om det er noen som greier å fjerne underreguleringen og den urettferdig og dårlig begrunnede samordningen for samboende og gifte pensjonister.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter