Mer om institusjonsmat!

Det faktum at alt for mange eldre på institusjoner har vist seg å være underernært, har ført til en debatt omkring det meste som har med mat på institusjonene å gjøre. Det har vært spørsmål om kvalitet på maten, hvordan den blir servert og til hvilke tider på dagen.

Så har søkelyset vært rettet mot løsningen med levering av mat til institusjonene fra sentralkjøkken. Er dette den beste løsning for brukerne?

Det er også grunn til å spørre om dette nødvendigvis er den økonomisk beste løsningen. Her har man vært opptatt av rasjonell produksjon og stordriftsfordeler. Bevisstheten om at det også finnes stordriftsulemper synes fraværende. Institusjoner som har egne kjøkken har vist at de kan konkurrere både på kvalitet og pris.

Vi må spørre om brukerne har vært spurt og hørt?

Når bedrifter skal lansere nye produkter, gjør de gjerne en markedsundersøkelse. De spør hva kundene deres vil ha. Det skulle også kommunene gjøre. De kommunene som ikke allerede måtte ha gjort dette, skulle stille følgende spørsmål til et representativt utvalg av sine brukere:

  1. Foretrekker du vakumpakket/oppvarmet mat fra sentralkjøkken eller
  2. Mat levert fra institusjonens eget kjøkken?

Så kunne man på samme måte stille spørsmål om tidspunktet for måltidene. F. eks.:

  1. Foretrekker du hovedmåltidet servert midt på dagen, eller
  2. Servert senere på dagen til vanlig middagstid?

Så kan kommunene evaluere sine tilbud til brukerne og justere i forhold til de svarene man får! Er det slik man tenker, eller tenker man først og fremst rasjonell produksjon og økonomi?

Vi har registrert at det er en positiv utvikling på gang, men at det går sakte og at det åpenbart er langt igjen. Vi har ikke greid å finne noen oversikt over hva produksjonen av mat fra sentralkjøkken koster, i forhold til hva det måtte koste å produsere i institusjonenes egne kjøkken, Svaret er ikke gitt på forhånd, men vi tror det er store forskjeller og vi tror at «hjemmekjøkken» i institusjonene vil være konkurransedyktige når både distribusjonskostnader, pris og kvalitet tas i betraktning.

Vi har registrert at Sykehuset Østfold på Kalnes nå leverer mat fra eget kjøkken, og at den ikke lenger hentes fra sentralkjøkken i Vestfold. De tok til fornuft!

I Moss kommune tar man kr. 4.836,- pr. måned for full kost på omsorgssenter. I Rygge kommune er prisen kr. 3.250,-!  Det er 67 % av det Moss tar! Tallene er fra et leserinnlegg i Moss Avis den 19.november.

Er dette et engangstilfelle? Eller finner vi slike prisforskjeller også i andre deler av landet? Det måtte være en oppgave for de sentrale helse og omsorgsmyndigheter å få utarbeidet en oversikt over kommunenes produksjonskostnader og hva de tar betalt for sine tjenester. Med dette som utgangspunkt ville det være mulig å utarbeide normtall kommunene kunne forholde seg til! «Beste praksis» – da skulle man kunne komme et skritt videre!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter