Mat på sykehjem – fortsatt et stykke fram!

Etter at undersøkelser viste at urovekkende mange beboere på sykehjem var underernærte, har maten og tid for måltider fått oppmerksomhet. Det har vært stilt spørsmål til kvaliteten på maten, måten den blir presentert på og tider for måltider. Det er samtidig stilt spørsmål om løsningen med sentralkjøkken som mange kommuner benytter seg av.

Det har vært med glede vi har sett at mange av sykehjemmene har tatt dette til seg. Det har vært økt oppmerksomhet om kvaliteten på maten og at den blir presentert på en appetittvekkende måte. Sentralkjøkken har lagt seg i selen og gjør sitt beste for å kunne levere mat av god kvalitet til sykehjemmene.

Vi besøkte en 93 år gammel, frisk og oppegående dame som bor i omsorgsbolig. Hun var ikke tilfreds med at middagen fortsatt blir servert mitt på dagen. Hun var også klar i sin mening om det som ble tilbudt av oppvarmet mat fra sentralkjøkken. Egentlig ikke så aller verst, men det er jo ikke det samme som mat fra eget kjøkken. Typisk nok legger hun til:«Du  vet jeg er ikke den som klager!»

Vi har sett flere eksempler på at det er en forbedringsprosess i gang og at det går i riktig retning. Men det er nok de som fortsatt henger etter, og prosessen går nok for sent!

Vi har med interesse lest en artikkel i NRK nyheter den 24. mai som er skrevet av journalistene Maria Knoph Vigsnes og Tormod Strand. De omtaler en ny studie som viser at eldre i Oslo får mat for sjeldent. Funnene er urovekkende.

Ifølge helsemyndighetene skal det ikke gå mer enn 11 timer mellom måltidene for eldre under eldreomsorgen. Dette brytes hver dag på Oslos sykehjem.

 

Dette er undersøkelsens hovedfunn:

  • 98% av beboerne i sykehjem i Oslo har mer enn 11 timer mellom kvelds og frokst
  • Nesten 1 av 5 har 15 timer mellom kvelds og frokost
  • For nesten 30 prosent av brukerne serveres dagens siste måltid mellom kl 16 og 18
  • Studien viser også at det er for tett mellom en del av måltidene, spesielt om ettermiddagen og kvelden. Vanlige tidspunkter for servering av tredje, fjerde og femte måltid var henholdsvis kl 1630, 1900 og 1930.

Dette gjelder altså en undersøkelse i Oslos sykehjem, men vi vil tro at lignende forhold ville kunne avdekkes også i andre deler av landet.

Dette er et viktig område i eldreomsorgen, og vi skal følge med.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter