Leserinnlegg – Pensjonistenes økonomi – prisgitt 35 åringer!

Vår lokalkontakt i Moss, Tom Eirik Thomassen, følger med et våkent øye med på alt som vedrører pensjonistene og deres ve og vel. Han har et kritisk blikk på beslutninger som iverksettes overfor de eldre, beslutninger som de selv har liten eller ingen innflytelse på. Tom Eirik har inntrykk av at det i realiteten er regnemestrene – 35 åringene i departementene, de med det aller nyeste av kunnskap og kompetanse – som har makten. De arbeider ut fra egne forutsetninger og synes ikke å ha bevissthet om at pensjonistenes forutsetninger kan være helt annerledes. Derfor er det alt for ofte at viktige beslutninger ikke går pensjonistens vei!

Tom Eirik har sin mor på omsorgsbolig eiet av Moss kommune. Vi gjengir noen av hans synspunkter på utvikling av pensjonistenes økonomi. Denne gang er det ikke først og fremst den årlige underregulering av pensjonene som er i fokus.  Les hva Tom Eirik skriver:


Tom Eirik Thomassen Tom Eirik Thomassen, Lokalkontakt i Moss

«I dag har min mor, som bor på Skoggata Bo og Servicesenter (eies av Moss kommune MKE eidendom) mottatt et varsel om at en økning av leien på 3,1% kommer fra 1.januar 2019.

Endringen er justert i.h.t. avtale/husleieloven og konsumprisindeksen som gir kommunen lov til dette.

Det som er merkelig, er at det ikke er like selvfølgelig at pensjonsutbetalinger øker i takt med samme indeks, slik at kjøpekraften/betalingsevnen blir opprettholdt. De som har minstepensjon må sannsynligvis ha tilskudd fra familien for å dekke et kommunalt botilbud, mat og andre kostnader.

Utviklingen skjer nesten uten at vel 933.000 pensjonister, pensjonistforeninger og de store pensjonistorganisasjonene reagerer nevneverdig.

Det er ikke lett å forstå, og det er heller ikke lett å forstå at ikke et eneste politisk parti vil tilgodese pensjonistene en økonomisk rettferdig utvikling.

Samtidig blir Norge stadig rikere og investerer/gambler på alle verdens børser.

Skyldes dette at det er flest 30/40 åringer i politikken eller kan det være andre grunner?

Tidligere ble det sagt at utenlandsformuen var til fremtidige pensjoner, i så fall hadde det vært interessant å få vite NÅR denne formuen skal brukes?

Hvorfor skal ikke pensjonistene ha samme økonomiske utvikling som resten av befolkningen? 

 

Tom Eirik Thomassen»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter