Leserinnlegg – informasjon om Senior Norge Hordaland

v/Odd Himle, leder Senior Norge Hordaland

I styret i Hordaland finner dere: Odd Himle (leder) tlf. 971 54 500. Karin Bærum (nestleder) tlf. 974 84 550, Magne Reigstad tlf. 905 95 805, Helge Grotle tlf. 915 47 761 og Elna Marie Lappegård tlf. 975 85 605 samt varamedlem Wigdis Espeland tlf. 901 74 594.

Medlemstallet kunne vært bedre i hele organisasjonen, selvsagt også i Hordaland. Men selv om vi ikke har så mange medlemmer som vi en gang hadde, så er vel Hordaland, fortsatt, et av de største lokallagene.  Men det hender at nye medlemmer melder seg inn, og hvert eneste nye medlem er et ”hyggelig lyspunkt i tunnelen”. Men nå er fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane i en ”sammenslåingsprosess”, og det kan gjerne endre medlemstallet noe.  Vi har, allerede for flere år siden, hatt henvendelser fra Senior Norge medlemmer i Sogn og Fjordane med ønske om og ”bli med oss” i Hordaland.

Lokallaget jobber, primært, med lokale saker som laget får kjennskap til, slik som plass på alders-, pleie- og sykehjem eller i tilrettelagte eldreboliger.  Hordaland forsøker å følge opp kravet om enerom, hvis ikke beboerne på institusjoner selv ønsker å bo to på et rom. Videre jobber vi for god lokalt produsert mat på alle eldreinstitusjoner, i stedet for ferdig mat levert for en uke (eller to) i slengen, fra en sentral matprodusent. Vi engasjerte oss i forbindelse med NSB sin ”avfolkning” av jernbanestasjoner og nye billettautomater på alle stasjoner – noe som i første rekke gikk ut over gruppen ”godt voksne”, men også veldig mange andre. Et større og omfattende prosjekt, etter oppfordring, var et fremstøt mot alle større politiske parti i forbindelse med siste stortingsvalg. Vi krevde at partiene skulle fjerne ”0,75 %-fratrekket” mht. pensjonistenes årlige lønnsoppgjør, og ”10 %-fratrekket” for gifte og samboende. Den saken er ikke avsluttet, selv om vi fikk positivt tilbakemelding fra enkelte parti.

Tidligere hadde vi medlemsmøter ganske ofte, for å ha kontakt med medlemmer og formidle aktuelle saker. Men det var, dessverre, ofte ikke det store fremmøte, det hendte at det kom bare 6-7 personer. Da blir slike møter blir både dyre og lite effektive. Den enkleste og beste kontakten med medlemmer er nok e-post. Men når mindre enn halvparten av medlemmene har e-post, så er det ikke så enkelt å nå alle. Men vi tar en inforunde med brev til alle ”ikke-mailere” av og til. SMS nyttes av og til, men i tillegg til at det koster, så er det vanskelig å få med noe særlig info på en SMS-melding. Vårt ønske er, derfor, at alle våre medlemmer har e-post, eller kan få det.

I 2017 hadde vi et fint turtilbud, 13 dager helse- og kultur tur til Heviz i Ungarn, til en veldig hyggelig pris. Men vi klarte, dessverre, bare å informere medlemmer med e-post!  Det var en vellykket tur – så i år blir det ny tur med avreise 19. august – og med besøk til Østerrike (Wien) og Slovenia.

Har noen av ”Nettsiden Senior Østfold” sine lesere saker som dere ønsker at Senior Norge Hordaland skal engasjere seg i, så er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Nyt sommeren så lenge den varer – og nyt livet!

Senior Norge Hordaland

Odd Himle

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter