Klart språk – honnør til Fredrikstad kommune!

Vi har til tider gremmes over det språket som har vært og er anvendt i offentlige etater. Det har vært preget av dårlig setningsbygning, lange setninger, med innskutte bisetninger, og en rekke uvanlige, vanskelige ord og uttrykk. Vi mener å ha hørt det benevnt som kansellispråk.

Det kan være utrolig tungt å lese og vanskelig å forstå. Det kan synes som om avsenderne i de offentlige etater ikke har spurt seg selv hvordan deres budskap skal kunne oppfattes og forstås av mottagerne. De synes ikke å være opptatt av mottakernes begrepsapparat og om de er fortrolig med samme begreper som de bruker selv. Treffer du en utlending et eller annet sted, så spør du gjerne «Do you speak English» – for å etablere en felles kommunikasjonsplattform.

Vi kan ikke huske annet enn at kansellispråket har fått leve sitt eget liv i alle tider, uten at noen har tatt tak i det. Derfor er det gledelig å se at Fredrikstad kommune gjør akkurat det – tar tak i det!

Vi har med interesse lest ordfører Jon-Ivar Nygårds kronikk i Fredrikstad Blad den 3. desember.

Det er første gang vi har sett at noen offentlig etat i det hele tatt har innsett at språkføringen har vært et problem. Jon-Ivar Nygård hevder at språk er makt. Det kan vi for så vidt være enige med ham i, men vi ville heller si at språk gir mulighet til å øve innflytelse. Hvor ofte ser vi ikke at retorikerne vinner frem – presidentene Macron og Obama er velkjente eksempler på dette. President Trump står heller ikke langt tilbake i køen.

Fredrikstad kommune skal ha honnør for at de har forstått problemet, og at de hever bevisstheten i kommunen når det gjelder å føre et klart, tydelig og lettforståelig språk. Vi ser at de har jobbet med dette i to år og at mange av medarbeiderne har vært på skolebenken. Dette er en jobb som krever målbevissthet og utholdenhet. Vi ønsker Fredrikstad kommune til lykke med fortsettelsen!

Senior Norge Østfold er også opptatt av klart språk. Vi må snakke så vi forstår hverandre. Vår oppmerksomhet har gått i retning av fagmiljøer som bruker fremmedord og faguttrykk som ofte har opphav i engelsk. De gjør ingen forsøk på å oversette og forklare, og utvikler sine egne parallellspråk. Disse fungerer nok bra overfor de «innvidde», men kan være vanskelig å forstå eller uforståelig for utenforstående.

– Det området som opptar oss mest er alt som har med digitalisering å gjøre. Vi har fortsatt 400.000 ikke digitale her i landet og i tillegg minst like mange som har problem med å henge med. Det digitale område er krydret med digitale ord og uttrykk. Vi forsøker å legge til rette for at folk kan ha mulighet til å forstå disse. Vi har i den forbindelse utarbeidet en liste over digitale ord og uttrykk med oversettelse og forklaring. Dette til hjelp for både de som fortsatt er utenfor» og for de som har digital kompetanse. Vi trodde dette skulle bli omtrent en side, men endte opp med ikke mindre enn 3 – 4 sider. Oversikten ligger tilgjengelig på vår nettside: ostfold.seniornorge.org.

Vi slutter oss til Fredrikstad kommunes målsetting om «klart språk». Språket vil alltid være under utvikling. Noen sier språket skal få utvikle seg fritt. Vi er av den mening at språket må utvikle seg med utgangspunkt i en norm!

Vi må verne om språket vårt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter