Info fra NAV – 10.000 færre minstepensjonister!

Vi tenkte umiddelbart at flere minstepensjonister av en eller annen grunn hadde fått høyere pensjon, og at det derfor blir færre minstepensjonister. Men akkurat slik er det ikke. NAV opplyser at det nå er 933.400 pensjonister i Norge og at antall minstepensjonister er 146.400. Det har vært en nedgang på nær 10.000 minstepensjonister det siste året.

Yngre aldersgrupper har en høyere opptjening av pensjonspoeng enn de eldre. Dette skyldes at de eldre som var i jobb før folketrygden ble innført i 1967, ikke har full opptjening. De får således ikke pensjonspoeng for hele yrkeskarrieren.

Da blir det slik at de minstepensjonistene som faller fra hvert år, blir «erstattet» av yngre pensjonister som har full opptjening. Da blir det nødvendigvis færre minstepensjonister. Dette er jo i seg selv en positiv utvikling.

Det hører med i bildet at mange kvinner er blant de som ikke har full opptjening fordi yrkesdeltagelsen for kvinner tidligere var lav. Den skjøt fart først fra 1960 tallet og utover. Så meget som 26% av de kvinnelige pensjonistene er minstepensjonister. I sterk kontrast til dette står andelen minstepensjonister for menn som er så lav som 4%.

Vi er som nevnt ovenfor, nå 933.400 pensjonister i Norge. Det er vel kjent at antall pensjonister vil øke i årene fremover. Allerede i 2021 vil 1 million passeres!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter