Hedersbevisning til SENIOR NORGE Østfold!

SENIOR NORGE Østfold fylte 10 år den 21. mai og markerte dette med et jubileumsmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 6. juni. Det var «stinn brakke», mange nye ansikter og så hadde vi celebert besøk fra SENIOR NORGE, styreleder Marvin Wiseth og generalsekretær Knut Christian Høvik!
Vi opplever å få meget oppmerksomhet omkring vår forening og vår virksomhet. Like fullt var det med stor glede vi mottok SENIOR NORGE sin hedersbevisning for den måte vi driver vår forening på og hvordan vi greier å synliggjøre SENIOR NORGE sine fanesaker. Hedersprisen er en inspirasjon for oss til å fortsette arbeidet med å fremme seniorenes interesser.

Møtet ble åpnet ved at vi orienterte om etableringen av lokallaget i Sarpsborg og virksomheten i de 10 første årene. Lokallaget fikk senere ansvar for hele Østfold og ble Senior Norge sitt første fylkeslag. Foreningen har skiftet navn til SENIOR NORGE Østfold.

Generalsekretær Knut Christian Høvik overbragte gratulasjoner med vårt 10 års jubileum og overleverte SENIOR NORGE’s «Hedersbevisning». Han omtalte vår forening som en foregangsvirksomhet og et forbilde for andre. Vi føler oss beæret – takker og bukker!

Før vi slapp til dagens hovedtaler, Marvin Wiseth, orienterte vi om nåsituasjonen og foreliggende oppgaver.

Vi opplever at vi har solid medvind!

Vår ukeavis, SENIORAVISA, som utgis på nettsiden vår, har en fantastisk aksept. Vi ligger på et nivå på mer enn 50.000 besøk årlig. Vi kommer ut til svært mange med vår informasjon samtidig som nettsiden gir oss inntekter som styrker vår økonomi!

I år har vi fått mer enn 100 nye medlemmer og nærmer oss nå 750. Dette ser vi på som en bekreftelse på en økende oppmerksomhet omkring vårt arbeid for seniorenes interesser.

En av våre største utfordringer er å holde kontakt med medlemmer over hele Østfold Fylke. Kommunikasjon pr. Epost går greit. Pr. vanlig post går det saktere og det er vanvittig meget dyrere. En stor del av våre medlemmer er fortsatt ikke på nett.

Vi arbeider med et program for å støtte våre medlemmer slik at flere kan komme seg på nett og for at vi skal kunne være til hjelp når problemer oppstår. Vi har allerede introdusert tjenesten «PC-hjelpen». Den er gratis for våre medlemmer.

Vi arbeider for å utvikle våre medlemsfordeler. På nettsiden har vi lagt ut en informasjon om de medlemsfordeler vi i dag kan tilby. Vi vil at det skal lønne seg å være medlem hos oss!

I sin tid ble SENIORSAKEN, som foreningen da het, etablert av sinte menn og kvinner som ikke ville akseptere en stemoderlig og diskriminering av eldre mennesker. Så er det de som mener at vi har blitt for snille etter hvert som årene har gått.

Tittelen på Marvin Wiseth sitt foredrag var: «Er det på tide med et eldreopprør?»

Han et glimrende, engasjerende og morsomt foredrag, helt uten dødpunkter – som vanlig uten manuskript. Han er særlig opptatt av den omfattende diskriminering de eldre blir utsatt for. Listen er for lang til å gjengis her.

Han fremhever betydningen av å synliggjøre frivillige innsatser eldre yter ved samfunnsnyttige, frivillige aktiviteter. Disse er beregnet til kr. 25.000.000 årlig!  Pensjonistene besitter betydelig kompetanse og erfaring som burde kunne komme samfunnet til gode!

Likevel blir pensjonistene betraktet nærmest som en kostnadspost!

Vi har et stort demokratisk problem. 830.000 pensjonister burde veie tungt når betydelige beslutninger tas, men slik er det ikke. Pensjonistene er praktisk talt ikke representert i offentlige besluttende organer. På Stortinget sitter det for eksempel kun 2 representanter som er pensjonister. 2 som skal representere 830.000 sier det meste!

Eldre mennesker fortjener å ha et ord med i laget når beslutninger tas. I dag er det slik at de faktisk er «under administrasjon» – viktige beslutninger som vedrører dem selv, tas av andre.

Wiseth er opptatt av våre holdninger. Vær aktive, delta i sosiale aktiviteter, lær nytt og gled dere over hver dag og positive muligheter som tilbys!

Møtet ble avsluttet med musikk og underholdning av Øistein Darum og Floaguttane. Fin stemning. Vi har inntrykk av at alle koste seg! Det var leit at vi ble utsolgt for både vafler og lodd. Vi skal gjøre det bedre neste gang!

Neste møte blir også på Gleng, 5. september, kl. 1200 – 1400. Da er temaet: «Datamuligheter – ja, vi vil være med!» Dette blir interessant. Møt opp!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter