Gledelig medlemstilvekst!

Inneværende år kommer til å bli et av våre aller beste år. Det er fint å oppleve å seile i god medvind. Vi har en økonomi som vi kan leve med, vi har en god oppslutning om våre aktiviteter og en fantastisk oppmerksomhet om vår nettside/SENIORAVISA. Vi vil nå formidable 57.000 besøk i løpet av året! Men aller mest gledelig er den store medlemstilveksten.

Hittil i år har 419 nye meldt seg inn i SENIOR NORGE Østfold og vi har hatt en netto tilvekst på 355 medlemmer. I skrivende stund har vi i alt 987 medlemmer fordelt over hele Østfold fylke. Vi er således ikke langt unna å ha 1.000 medlemmer. Vi får se hva som skjer resten av året – det gjenstår vel 2 måneder!

Medlemsvervingen er gjennomført av SENIOR NORGE på våre vegne. Målgruppen har vært godt voksne mennesker (60+) i Østfold fylke. Vervingen har skjedd pr. telefon.

Vi opplever at motivet for de fleste som melder seg inn, er å støtte vår forening i arbeidet for de eldres interesser og rettigheter. Jo flere vi er, jo større gjennomslagskraft får vi!

Så er det våre medlemsfordeler. Her skal vi bare nevne noen: gratis tilgang til SENIORAVISA, gratis rådgivningstjeneste, «PC-hjelpen», gratis juridisk konsultasjon og seniorlån gjennom BN-bank.

Det er medlemmene som er foreningen. Det er derfor en av våre aller viktigste oppgaver å følge opp medlemmene slik at de opplever å være med i et fellesskap de kan identifisere seg med. En spesiell utfordring blir det å følge opp de nye medlemmene. Vi regner med at mange av disse kun har en begrenset kunnskap om vår forening og vår virksomhet.

Alle nye medlemmer får et velkomstbrev fra oss med info om vår forening og vår virksomhet.

Vårt viktigste medium er SENIORAVISA. Den er første del av vår nettside. SENIORAVISA kommer ut med ny utgave hver eneste mandag morgen.  Den inneholder aktuelt stoff om saker og saksområder vi engasjerer oss i. Det er vårt mål å være best på seniorinformasjon i Østfold.

Våre medlemmer får skriftlig innbydelse til hvert av våre temamøter. I løpet av året har vi 10 slike møter med aktuelle temaer. Så får vi jevnlig gjengitt våre møtereferater og debattinnlegg i lokalavisene i Østfold. Fra tid til annen er vi også inne på NRK radio/TV.

En spesiell utfordring er å holde kontakt med de av våre medlemmer som ikke er på nett. Det er fortsatt slik at dette gjelder nær halvparten av våre medlemmer. Disse får skriftlig innbydelse til hvert av våre temamøter sendt pr. vanlig post. Så håper vi at flest mulig av disse kan delta i våre temamøter slik at de kan bli kjent med oss, med hverandre og med vår virksomhet.

Vår viktigste nye satsing dette året gjelder datasiden. Vi tilbyr muligheter for dataopplæring for å få med flest mulig av de som ikke er på nett. Samtidig tilbys det også muligheter til de som allerede er på nett, til videreutvikling. Rådgivningstjenesten, «PC-hjelpen», som er gratis for våre medlemmer, er vårt sterkeste kort.

Vi takker alle nye som har meldt seg inn hos oss, ønsker hver og en av dem velkommen og håper alle vil finne seg vel til rette hos oss!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter