Fastlegeordningen – varselrop fra legene!

Vi har i nylige innlegg i Senioravisa skrevet om helse- og omsorgsvesenets kanskje mest vellykkede og populære helsetilbud – fastlegeordningen.  Innleggene vi refererer til er: 16. juli «Vakler fastlegeordningen?» og 23. juli «Fastlegeordningen – mer utsatt enn vi trodde!».

Vi var vel egentlig oppmerksomme på at fastlegeordningen var under press, men at det har vært i ferd med å utvikle seg til noe som minner om en akutt krise, var vi ikke fullt bevisst om.

Utviklingen har gått over tid. Arbeidsbelastningen på legene har øket jevnt og trutt med en markert økning i forbindelse med overføring av oppgaver fra sykehusene til kommunene. At helsemyndighetene tydeligvis ikke har fanget opp dette før varselklokkene begynner å ringe, er vi noe overrasket over. Dette dreier seg tross alt om en av våre aller viktigste helsetjenester!

Legene er på banen! I et debattinnlegg i Aftenposten den 22. juli skriver fastlege Kirsten Rokstad at fastlegeordningen vil kollapse dersom politikerne ikke tar grep. Vi gjengir nedenfor noen avsnitt av hennes innlegg:

«RESEPTEN FRA FASTLEGENE ER KLAR!

Unge leger i Norge som er ferdig med legestudiet, kommer ikke videre fordi det ikke er opprettet mange nok utdannelsesstillinger som lege i spesialisering (LIS). Disse erstatter turnuslegestillingene som unge leger må inneha i 18 måneder for å lære den praktiske del av faget.

Over 1000 unge leger står nå i kø for å komme gjennom LIS-flaskehalsen. Disse legene trengs i fastlegeordningen for at den ikke skal kollapse.

Mer enn halvparten av fastlegene gir nå sterkt uttrykk for at de ikke mestrer arbeidspresset lenger. De bruker mer og mer tid på kontoret, i tverrfaglige møter og sykebesøk.

Arbeidsbelastningen har eskalert de tre siste årene på grunn av overføring av arbeidsoppgaver fra sykehusene og ulike instanser – uten at det er kommet flere fastleger i ordningen.

Ordningen vil kollapse!

Over 70% av fastlegene roper nå et varsko. Ordningen vil kollapse dersom politikerne ikke tar tak og øker rammene allerede i 2019 budsjettet. Resepten fra fastlegene er klar:

  • Det må opprettes flere utdannelsesstillinger.
  • Det må flere unge leger inn i ordningen
  • Arbeidstiden må ned både for yngre og eldre fastleger
  • Sosiale rettigheter må innføres på linje med befolkningen for øvrig.

Så er det opp til dere alle der ute å stille opp for å redde fastlegeordningen – slik at du beholder fastlegen din!»

Vi får håpe at helseminister Høie og hans medarbeidere forstår, og tar inn over seg, at vi står overfor en mulig akutt krise og tar ansvar for at fastlegeordningen har et fortsatt liv!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter