Stortinget Foto: LHL

Diskriminering truer demokratiet!

-Norge har kommet langt når det gjelder bekjempelse av diskriminering av kvinner i våre øverste organer. Vi kan være stolte av kvinnerepresentasjonen vi har fått på Storting og i regjering. At det er kvinner som bekler noen av de viktigste ministerpostene er et viktig signal.

–  Vi har oppnådd dette gjennom tydelelige målsettinger og støtte i folket, sier Finn Åsmund Johnsbråten, leder i SENIOR NORGE Østfold. Han maner derfor til samfunnsansvar der de underrepresenterte gruppene i politikken blir rekruttert. Det betyr at de eldre og de unge bør mobilisere! Et demokrati skal representere hele folket.

Når det gjelder representasjon av seniorer i politikken syns han derimot ikke vi har noen grunn til å være fornøyde.

-Jeg tror dette har minst to årsaker. Seniorer blir ikke nominert verken ved stortingsvalg eller kommunevalg.

Den andre årsaken er vel så truende for demokratiet! Stadig færre eldre engasjerer seg i politiske prosesser. Det finner lederen underlig ettersom eldre er storkonsumenter av nyheter og debattprogrammer, sier han. Og 8 av 10 personer over 80 gjorde sin borgerplikt og brukte sin stemme ved siste Stortingsvalg.

Underrepresentasjonen av eldre i politiske organer utgjør et demokratisk problem. Det er viktig at de eldres stemme blir hørt i samfunnsdebatten. Eldre vil fremover utgjøre en stadig større del av befolkningen. Deres interesser, meninger og erfaringer er viktig kompetanse samfunnet bør dra nytte av.

Det må være et mål å sikre flere eldre plass i folkevalgte organer som Storting, fylkesting og kommunestyrer. SENIOR NORGE Østfold oppfordrer alle eldre til å bruke sitt politiske medlemskap på en aktiv måte, slik at de er med på å fremme eldre kandidater. Nominasjonsarbeidet i forbindelse med kommunevalget 2019 er allerede i gang.

Allerede nå må partiene ta ansvar. Det er for sent å få seniorer på banen om de ikke blir satt på listene!

I forbindelse med kvinnedagen i mars presenterte kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland en undersøkelse som viser at 3 av 4 ordførere er menn. SENIOR NORGE Østfold utfordrer statsråden til å gjennomføre en ny undersøkelse for å avdekke hvor mange ordførere som er over 65, avslutter Johnsbråten.

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2.335!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter