Den siste amalgamgenerasjonen

Dagens pensjonister er den siste amalgamgenerasjonen, til dels fordi amalgam er tatt ut av bruk og til dels for at de oppvoksende generasjoner nesten ikke har hull i tennene lenger.

Dette har sammenheng med at dagens pensjonister ikke hadde det samme tannhelsetilbudet som i dag, kostholdet kan ha hatt sin betydning, og så var ikke fluorens velsignede egenskaper oppdaget enda. Går vi enda lenger tilbake, til pensjonistenes foreldregenerasjoner – til 1930- årene, var tannhelsetilbudet enda dårligere. Det gjelder også kunnskapen om god tannpleie og kunnskapen om kostholdets betydning. Sirup på brødskiva var vanlig. Det var derfor ikke uvanlig at folk allerede fra tidlig i 20 – årene hadde full protese, gebiss som vi tidligere kalte det!

Men verden har gått fremover. Gjennomføring av periodisk tannkontroll, bruk av fluor i tannstellet og bedre kosthold har endret situasjonen fullstendig for de yngre generasjoner. Nå går det mer i tannregulering enn hull og tannfyllinger.

Folkehelseinstituttet viser til en undersøkelse gjennomført i 2004. Av hjemmeboende pensjonister var det 63 – 69 % som vurderte sin tannhelse som god. Tannlegestatusen viser at 40% hadde egne tenner, 28% hadde egne tenner og protese, 32% hadde bare protese. Eldre i byene hadde generelt bedre tannhelse enn de som bodde utenfor byområder.

Antall hjemmeboende eldre som er tannløse er nær halvert fra 1970 til 1999. Det ser ut til at den positive utviklingen fortsetter.

Eldre som bor på sykehjem har gratis tannpleie – gratis, årlig tannkontroll og gratis tannbehandling. Dette er bra. Men det som ikke er bra, er at hjemmeboende pensjonister ikke har samme rettigheter. Dette har noen uheldige følger. For de som har mindre inntekter er tannlegebesøk noe som de skyver foran seg. Utgifter til tannkontroll alene er opp til kr. 800,-. Har man en plombe som skal skiftes går det på ytterligere 1.500 – 1.600 kroner. Det er mange som ikke har slike midler tilgjengelige, og at de rett og slett ikke ser seg råd til et tannlegebesøk.

Dette har som uheldig konsekvens at mange går til tannlegen alt for sjelden – eller aldri. Det innebærer at mange går med tenner preget av tannråte og hull som skulle fylles, eller tenner som av samme grunn burde trekkes. Risikoen for sår og betennelser i munnhulen er åpenbar.

  • I Sverige og Danmark har også hjemmeboende pensjonister gratis tannbehandling. Skulle ikke også vi i oljelandet Norge ha råd til det samme?

I det minste skulle hjemmeboende pensjonister ha en gratis årlig tannkontroll. Så burde de også ha gratis tannbehandling, eventuelt med en egenandel. Her ligger en utfordring både til helseministeren og eldreministeren.

Vi avslutter med å gjengi fra et innlegg på Facebook fra Bunæs, en frustrert pensjonist:

«Det siste kuttet i Folketrygden er Tannhelsebehandling. Det er kuttet 5 år på rad, til sammen kr. 390 millioner i kutt. Tannlegeforeningen sier at det kuttes 61,7 millioner i trygdestønader. Det er jo greit for oss eldre, det er jo bare å spise vassgraut. Vi pensjonister er jo underregulert 5 år på rad. Så når vi ikke har tenner og pensjonen ikke strekker lenger så blir det Barkebrød det neste. Hvor skal dette ende?»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter