Datautviklingen – «Klart vi skal med!»

SENIOR NORGE Østfold sitt temamøte på Gleng i Sarpsborg den 5. september dreidde seg om den pågående datautviklingen, eller digitaliseringen som den også gjerne blir kalt! Et velfylt lokale viste at temaet er av interesse for mange!

Nye løsninger blir presentert i en fart som gjør det vanskelig for noen og enhver å følge med. Dette gjelder spesielt eldre. Siden vi er en seniorforening gjelder dette mange av våre medlemmer særlig i aldersgruppene 70 – 80 og 80+. Omtrent halvparten er ikke på nett. Det er vårt mål å få flere på nett samtidig som vi skal kunne betjene de som forblir ikke-digitale, på analogt sett.

Møtet ble innledet ved at lederen orienterte om aktuelle saker fra 1. halvår. To forhold ble spesielt bemerket. Det ene er at foreningen i løpet av årets første 7 måneder har fått ikke mindre enn 300 nye medlemmer og at den nå teller i alt 850. Det andre er fremgangen for nettsiden vår med SENIORAVISA. Inneværende år vil vi oppnå vi henimot formidable 60.000 besøk. Dette innebærer at vi når langt ut over egen medlemsmasse med vår informasjon.

Det har vært naturlig for oss å søke råd og hjelp fra noen som har relevant erfaring. Seniornett har gjennom flere år arbeidet med dataopplæring i samarbeid med frivilligsentralene. Leder for Seniornett i Askim Svein Oshaug og hans nære medarbeider Øistein Hasselgård, redegjorde for hvordan de har lagt opp sin virksomhet.

Seniornett arbeider for å fremme seniorers aktive bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt i å sikre alle seniorer som ønsker det, opplæring, støtte og veiledning.

De driver nybegynnerkurs for de med lite eller ingen erfaring med data. De arbeider med undervisning i grupper eller en til en undervisning.

SENIOR NORGE Østfold sin dataansvarlige, Terje Lloyd Andersen redegjorde for det foreningen vil kunne tilby sine medlemmer. Først understreket han de fordeler det er å kunne ta del i alle de muligheter som forskjellige dataløsninger innebærer. Derfor ønsker vi flest mulig «innenfor». Det første trinnet er ikke høyt. Man må lære tastaturet og hvordan man logger seg inn. Deretter kan man til å begynne med lære seg nettbanken, e-postfunksjonen og digitale løsninger som det offentlige tilbyr. Et forsiktig skritt ad gangen! «Klart du kan!»

SENIOR NORGE Østfold vil ikke tilby medlemmene opplæring i egen regi, men henvise medlemmene til kvalifiserte tilbydere av dataopplæring som finnes i Østfold. Det er lagt inn en fyldig oversikt over aktuelle tilbydere på foreningens nettside.  Det er også lagt inn en oversikt over digitale ord og uttrykk med forklaring, se lenken under PC-hjelpen på våre sider.

Det aller viktigste element i SENIOR NORGE Østfold sin datasatsing er opprettelsen av «PC-hjelpen». En gratis rådgivningstjeneste for våre medlemmers. Terje Lloyd Andersen er ansvarlig for tjenesten. Han oppfordrer alle som snubler i et eller annet dataproblem, til å ta kontakt – telefon 922 87 090.

Neste møte er i Frivilligsentralen i Rygge 11. oktober. Støtte til demente og pårørende v/Brit Elden, Rygge kommune.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter