Æres de som æres bør – hjemmesykepleien i Fredrikstad!

 

Det er gjerne slik at det som ikke fungerer oftest blir påtalt mens det som fungerer, knapt blir nevnt. Således blir det fort gjort at et ubalansert inntrykk skapes.

Helse- og omsorgsvesenet i Norge er generelt vel organisert, men kjemper med ryggen mot veggen først og fremst på grunn av gjennomgående for lav kapasitet. Dette kan naturlig nok gå ut over kvaliteten på de tjenester som tilbys. Det går ut over brukerne og det går ut over pleierne.

 

Det er slike forhold som gjentatte ganger blir omtalt i forskjellige media.

Derfor er det hyggelig å oppleve positiv omtale om helse- og omsorgstjenestene. Spesielt hyggelig må det være for pleierne – æres de som æres bør!

Vi gjengir med glede et leserinnlegg fra Sigrunn Holden i Fredrikstad Blad den 6. januar:

«Ros til hjemmesykepleien

Fredrikstad kommune har, etter vår mening, en svært velfungerende hjemmesykepleie. Som pårørende har jeg fått et godt innblikk i den imponerende jobben de ansatte gjør. De viser stor omsorg og respekt overfor pasienten. Ofte må de ta vanskelige avgjørelser, men tar aldri lett på oppgavene. Pasienten føler seg godt tatt vare på både faglig og menneskelig. Vi opplever en trygghet i hverdagen som betyr enormt mye, og som vi setter svært stor pris på. Vi vil derfor rette en dyptfølt takk for all den hjelp og støtte vi opplever hver dag, skriver Sigrunn Holden»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter