Tre år med helseteam i Eidsberg

Ros og skryt fra helseminister Bent Høie!

 

Eidsberg kommune utmerker seg ved å finne interessant løsning for å gjøre det mulig for pasienter som har vært innlagt på sykehus til å flytte hjem og fortsatt bo hjemme. Kommunen har i 3 år hatt et eget helseteam for å støtte pasientene i slik forbindelse. Eidsberg kommunes løsning vekker oppsikt. Helseminister Bent Høie mener Eidsberg kommunes løsning vil kunne stå som eksempel for andre kommuner som vil innføre tilsvarende løsninger.

Vi gjengir i det følgende en artikkel fra Smaalenenes Avis den 4. august skrevet i anledning et besøk fra helseminister Bent Høie:

«I valgår svinger gjerne så vel statsråder som stortingsrepresentanter, for ikke å snakke om stortingskandidater, innom Indre Østfold. Men helseminister Bent Høye (H) kom ikke til Eidsberg denne uke for å strø om seg med fagre valgløfter. Han kom med skryt og ros til en kommune som vet å ta vare på sine eldste og sykeste innbyggere.

 

I tre år har Eidsberg kommune – som første kommune her i landet- hatt et eget helseteam. Målet er å gi syke og eldre bedre og mer koordinerte tjenester når de skrives ut fra sykehus til sin egen bolig. Kort sagt, det handler om tverrfaglighet. Om å utnytte de eksisterende kommunale tjenestene på en helhetlig måte, til det beste for pasienten. Helseteamet, som består av en sykepleier med tilleggsutdanning innen avansert geriatrisk sykepleie, to fysioterapeuter og to ergoterapeuter, sørger for målrettet oppfølging av pasienten – fra første dag etter hjemsendelse.

 

Og helseteamet virker, skal vi tro Ida Lund (87) som tok imot helseministeren og hans følge hjemme Mysen. Hun er strålende fornøyd med at hun får hjelp og oppfølging hjemme fremfor en plass på Edwin Ruuds. For hun vil jo helst bo hjemme sammen med mannen sin, selv om hun er blitt syk. Det gir best livskvalitet.

 

Helseministeren mener andre kommuner har noe å lære av Eidsberg. Han vil prøve ut oppfølgingsteam i andre kommuner. Vi mener at det først og fremst er viktig å ta med seg erfaringene fra Eidsberg inn i den nye storkommunen i Indre Østfold. For når den nye arbeidsformen fungerer i Eidsberg, er det all grunn til å tro at den også vil fungere i den nye storkommunen»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter