Tiltak nå – i Moss har de forstått det!

Det at vi står foran en eldrebølge er vel kjent. Det er også det faktum at det stiller ytterligere krav om kapasitetsøkning i eldreomsorgen. Men det er ikke alle kommuner som har forstått at tiltak må settes i verk nå. I Moss har de tydeligvis forstått dette.

Vi gjengir nedenfor i sin helhet hovedoppslag i Moss Avis den 29. mai:

«-Må gjøre noe for eldreveksten nå!

Dette handler ikke om valg, valgflesk eller politisk prestisje. Det er viktigere enn som så, sier Hanne Tollerud (AP)

 

Av Espen Vinje

 

I går presenterte et rødt-blått-blått fellesskap ideen om et heldøgns omsorgstilbud. I kveld skal det mye til for at formannskapet ikke godkjenner ideen og sørger for at Moss kommunale Eiendomsselskap (MKE) gjør det som må gjøres for at planene kan bli realisert.

 

-Det haster, sier Anne Bramo (Frp) som sammen med Hanne Tollerud og Sissel Rundblad (H) er fullstendig klar over prognosene: I årene som kommer vil de gamle bli eldre og dessuten vil det bli vesentlig flere av dem. Behovet for omsorgsplasser vil vokse dramatisk. I storkommunen Moss, etter 2020, anslås behovet for flere plasser i bofellesskap til 160 og 200 i sykehjem.

 

-Dette må sees i et perspektiv som orienterer seg mot 2030, sier Sissel Rundblad.

Alle de tre ledende lokalpolitikerne avviser kategorisk at tid og sak kan kobles til det kommende valget. Til det mener de saken er alt for viktig.

 

-Det ville være politisk ansvarsfraskrivelse ikke å prioritere denne saken, sier Hanne Tollerud.

Derfor er det heller ingen tung politisk hestehandel som ligger bak det tverrpolitiske ønske om satsing mot et definert mål-

 

-Dette er en sak og et prosjekt som krever at politikken står samlet uavhengig av et skiftende politisk landskap, sier Ap-lederen.

Totalt vil man i den neste 20-års perioden ha behov for omtrent 600 omsorgsorienterte plasser. Når skisseprosjektforslaget i dag legges frem for byens ledende politikere så vil MKE relativt snart kunne igangsette det praktiske skissearbeidet. Man vil se på beliggenhet, kostnader og bruk av moderne teknologi.

 

-Vi avsetter en halv million kroner for å få planleggingen raskt i gang, sier Bramo som legger til at ryggepolitikerne er vel kjent med prosjektet og skal delta i prosessen fram til by og bygd blir en kommune i 2020.

 

-Husbanken skal inn i vurderingen fra starten både av hensyn til å sikre seg midler som Stortinget har bevilget for 2018 og for at ikke prosjektet skal forsinkes av eventuelle begrensninger, sier Rundblad.

 

-Og det skal også gjøres vurderinger av muligheter for å sette ytterligere tomtearealer i fase to, for å sikre synergier, som ifølge prognosene vil si ytterligere 100 bo og service-, eller bofellesskapsplasser og 130 sykehjemsplasser som forhåpentligvis skal ha byggestart i 2031.

Tollerud, Rundblad og Bramo er glade for at de nå sitter ved samme bord og lar partipolitiske føringer nedprioriteres.

 

-Vi vil jobbe i en hurtig tidsfront, det betyr at vi håper på byggestart allerede høsten 2019, avslutter Anne Bramo.»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…