Seniorsaken skifter navn!

Seniorsaken avholdte sitt Landsmøte 22. mai på Schafteløkken i Oslo med 24 delegater i tillegg til observatører/gjester og administrasjon. Seniorsaken Østfold var representert ved Arne Vestergaard Larsen, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten.

Styreleder Marvin Wiseth ønsket velkommen med en meget fengende og inspirerende tale, og han kunne meddele at det var flere viktige saker som sto på programmet.

– En av de viktigste saker på dette landsmøte var Østfolds forslag om at Seniorsaken skulle skifte navn til SENIOR NORGE.
Det ble noe diskusjon om tidspunktet for navneendringen. Ellers var det ingen motforestillinger om hva navnet skulle være. Et par stykker stilte spørsmål om alle konsekvenser ved navneendringen var vurdert.
Endringen ble enstemmig vedtatt. Gjennomføringen skal skje så snart alle formaliteter er ivaretatt, sannsynligvis på sensommeren eller høsten.

I tillegg til dette var det de ordinære landsmøtesaker

Etter en tid med anstrengt likviditet er økonomien nå under god kontroll selv om inntektene er redusert på grunn av medlemsfrafall. Administrasjonen har gjort en god jobb og lokallagene har vist stor velvilje ved å avstå fra lokallagstilskudd.

– Administrasjonen hadde foreslått å gå vekk fra ordningen med lokallagstilskudd basert på medlemsantall og erstatte den med en ordning basert på søknad om tilskudd i forhold til planlagte aktiviteter. Seniorsaken Østfold foreslo å beholde den tidligere ordningen da vi vurderte den som mer forutsigbar enn den foreslåtte. Vårt forslag ble nedstemt. Administrasjonens forslag ble vedtatt.

Som konsekvens av dette vil Seniorsaken Østfold satse på å øke sin egeninntjening for å sikre stabilitet og styrke foreningens økonomi.

– Flere av delegatene ønsket at Seniorsaken skulle være en pådriver for å få til et nærmere samarbeid med andre pensjonistorganisasjoner. Med et samordnet forhandlingsmandat vil man stå meget sterkere i forhandlingene med staten ved pensjonsoppgjør og i andre sammenhenger.

Etter avsluttende kaffe og kringle var det bred enighet om at Seniorsaken er på rett vei og det skal bli interessant å følge med i fremtiden.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Arne V. Larsen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER