Senior Norge navnebytte

Seniorsaken skifter navn til Senior Norge!

 

SENIOR NORGE – Østfold avholdt sesongavslutningsmøte onsdag 6. desember. Denne gang i Sangerhuset. Neste gang, onsdag 3. januar er vi tilbake på Gleng.

Bakgrunnen for navneskiftet var at foreningen ville ha et navn som tydeliggjør dens ambisjon om å være landsdekkende.

 

Hovedinnlegget denne gang var ved leder i Senior Norge – Østfold. Han orienterte om pensjonistenes situasjon i Norge og om foreningens virksomhet i året som er gått. Samtidig redegjorde han for utfordringer som ligger og venter i det nye året.

Det er 900.000 pensjonister i Norge, nær 20% av Norges befolkning. Man skulle tro de utgjør en maktfaktor, men slik er det ikke. Pensjonistene er en særdeles fragmentert forsamling. Bare 30% av pensjonistene er medlem av en pensjonistforening. De fleste pensjonistforeninger har først og fremst sosiale aspekter som formål og har sjelden politiske ambisjoner.

Noen få av de største pensjonistorganisasjonene har høringsrett med regjeringen i spørsmål som gjelder pensjonistene. Disse opptrer ikke som en felles organisering, men møter regjeringen med hver sin agenda. Resultatet er gitt – regjeringen vinner alle de store slagene!

 

Et unntak i år! Senior Norge vant sammen med andre pensjonsorganisasjoner, slaget om «lønningsslippen fra NAV». Dette viser at samarbeid kan gi resultater.

Skal pensjonistene også i fremtiden vinne frem i saker hvor de fronter regjeringen, må de samordne sine interesser i allianser som er store nok til at de kan stå opp mot regjeringens makt. Maktforholdene må endres. Ballen og ansvaret for at samordningsprosessen kommer i gang, ligger først og fremst hos lederne for de store pensjonistorganisasjonene.

De eldre er sjelden representert i styrende organer. På Stortinget er det bare to representanter som er pensjonister. To som skal representere 900.000. Dette er en dramatisk demokratisk underbalanse. Om man setter dette på spissen kan vi si at 900.000 pensjonister i praksis er umyndiggjort og må innrette seg etter premisser som legges av 35-åringer. Og det er vel ikke bra!!

-Det har vært et travelt år for Senior Norge – Østfold. Senioravisa, drives som en ukevis og utgis på nettsiden. Den har fått en meget bra aksept blant det brede publikum. Avisen skal være et felles forum for seniorer og pensjonister i Østfold. Besøkstakten ligger nå på over solide 50.000 besøk pr. år!

Bedre økonomi har gjort det mulig å nå medlemmer som ikke er på nett, pr. vanlig post. Det er ca. 300 medlemmer som ikke er på nett. Samtidig kan vi nå koste på oss underholdning under møtene.

I året som kommer vil Senior Norge benytte de muligheter som foreligger for å gjøre det nye navnet kjent for det brede publikum i Østfold. Samtidig vil foreningen følge spesielt nøye med på hva som skjer innenfor helse- og omsorgssektoren. Det offentlige kjemper med ryggen mot veggen. Sykehjemkapasitet er et kritisk område.

I avslutningen av møtet fikk den velfylte salen oppleve førsteklasses underholdning av elever fra musikklinjen på Greåker VGS. Det ble en imponerende forestilling. Elevene opptrådde med sangglede og scenetrygghet som man ikke skulle tiltro tenåringer. Da de avsluttet konserten med den ikke ukjente «O’ Helganatt», var det mer enn et øye som ikke var tørt. All mulig takk og honnør til Greåker VGS og elevene som stilte opp for oss!

SENIOR NORGE – Østfold takker alle for fremmøte og ønsker velkommen ved neste korsvei – onsdag 3. januar på Gleng i Sarpsborg.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter