Seniorsaken Østfold vil ha lovfestede rettigheter i eldreomsorgen!

Storting og regjering har gått høyt på banen for å lovfeste rett til barnehageplass og full barnehagedekning over hele landet. Spørsmålet er om de samme personene også vil gi lovfestede rettigheter til de eldste i samfunnet dvs. pleietrengende som i dag ikke har rettigheter til nødvendige eldreomsorgstjenester, som for eksempel sykehjemsplass. Eldreomsorgen bør bli et hett tema i denne valgkampen. Seniorsaken Østfold ser det som svært viktig å lovfeste rettigheter til eldreomsorgstjenester.

Man har muligheten til å sikre finansieringen gjennom Folketrygden, slik at eldreomsorgen ikke blir prisgitt kommunenes prioriteringer.

Seniorsaken Østfold ønsker også at man lovfester rett til gratis tannbehandling for alle, og vil arbeide for at kostnader knyttet til sykdom i munnhulen og ordinær tannlegebehandling fases inn under Folketrygdens ansvarsområde. Ingen skal være avskåret fra tannbehandling på grunn av dårlig økonomi. Det
er en skam at mange borgere ikke har råd til å gå til tannlegen.  Jeg skal garantere at Seniorsaken Østfold skal «borre dypt» i disse viktige sakene – for å sikre nødvendig trygghet for det norske folk.

Ingen sak er for liten-ingen sak er for stor for Seniorsaken Østfold.

 

Seniorsaken Østfold.

 

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...