Seniorsaken Østfold – Forslag til HANDLINGSPLAN FOR 2017

Denne handlingsplanen forutsettes gjennomført innenfor de økonomiske rammer som fremgår av årets budsjett. Handlingsplanen forelegges foreningens årsmøte den 1. mars!

Hovedmål

Vi skal opprettholde og styrke vårt aktivitetsnivå og øke kunnskap og oppslutning om SENIORSAKEN og våre egne, lokale aktiviteter. Således skal vi drive merkevarebygging.

Spesiell oppmerksomhet skal vies mulighetene for bedre kontakt med medlemmer i deler av Østfold Fylke hvor vi ikke makter å være fysisk nærværende.  Sørge for at alle medlemmer på forskjellige måter får regelmessig info fra oss.

Vi skal være vaktbikkje

Vi skal være vaktbikkje og «din stemme i samfunnet» – «dine saker er våre saker»!

Saker vi skal følge nøye er det som gjelder Helse- og omsorgsvesenet og alt som gjelder aldersdiskriminering.

Kommunikasjon

Vi skal utnytte alle muligheter som er tilgjengelig for oss til å få frem budskap om Seniorsaken og vår virksomhet til våre medlemmer og til det brede publikum i Østfold. Aktuelle media er temamøtene våre, hjemmesiden, lokalavisene i Østfold og NRK radio og TV. Våre medlemmer nås gjennom Epost og/eller SMS.

Samtidig skal vi nå utnytte for alt det er verd mulighetene til å dele informasjon på Facebook. Målet er å nå fram til mange, mange flere enn det vi hittil har greidd.

Dekning i media

Vi skal fortsette regelmessig å forsyne 6 lokalaviser og 3 gratisaviser med stoff om foreningens virksomhet, det være seg referater fra våre månedlige temamøter eller debattinnlegg. Så langt har vi lykkes bra med dette. Halvparten av avisinnlegg fra Seniorsaken i Norge, er våre innlegg i avisene i Østfold. Vi arbeider også for å komme inn i Radio og TV når vi har saker med spesiell interesse på programmet. Vi er den eneste senior- eller pensjonistforening i Østfold som kommer gjennom med saker på Radio eller TV.

Så har vi naturligvis vår egen ukeavis, Hjemmesiden, hvor vi legger ut alt mulig om vår forening. Se eget avsnitt nedenfor.

SENIORSAKEN skal synes i samfunnsdebatten i Østfold

Temamøter

Temamøtene skal være den sentrale aktiviteten som speiler foreningens virksomhet og som gir medlemmene mulighet til å møtes. Vi velger aktuelle, temaer som ligger innenfor rammen av foreningens formål, samt samfunnsaktuelle spørsmål. Vi tar sikte på å gjennomføre temamøter i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Alle temamøtene vil bli annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad og Fredrikstad Blad, og ved leilighet i Moss Avis.  De burde i tillegg vært annonsert i alle de andre lokalavisene, men så langt rekker ikke budsjettene.

Vi sikter på å arrangere temamøter første onsdag hver måned unntatt i juli og august. Referatene fra møtene blir lagt inn på hjemmesiden, deretter delt offentlig på Facebook, og så distribuert til lokalaviser og annonseaviser i Østfold.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er vår medlemsavis som samtidig skal være et forum for seniorer og pensjonister i hele Østfold Fylke. Hjemmesiden inneholder alle sentrale opplysninger om foreningen og vår virksomhet. Vi skal fortsette å drive hjemmesiden som en ukeavis med oppdatering hver mandag. Hjemmesiden skal inneholde stoff om vår virksomhet og stoff som vedrører seniorer og pensjonister, herunder lokale nyheter fra hele Østfold. Ved inngangen til året ligger vi på en takt på 20.000 besøk på hjemmesiden pr. år. Vi tar sikte på å øke denne ytterligere – det er vel 250.000 seniorer og pensjonister i Østfold, så mulighetene skulle så absolutt være der!

Innlegg på hjemmesiden deles etter vurdering offentlig på Facebook.

Det er vårt mål å være best på senior og pensjonistinformasjon i Østfold!

Styremøter

Styremøter avholdes hver måned i forkant av temamøtene. Styret vil ha støtte av tre ressursgrupper: «Helse og omsorg», «Arrangementer og aktiviteter» og «Media og markedsføring». Referater fra styremøtene blir lagt inn på Hjemmesiden og så delt offentlig på Facebook.

Grasrotandelen

Grasrotandelen vil med de spillere vi nå har, gi oss en årsinntekt på nær kr. 9.000,-. Det er kjærkomne inntekter, men vi tror vårt potensiale ligger langt over dette. I søken etter nye spillere vil vi en gang hver måned ha inne et særskilt innlegg på vår hjemmeside. Dette deles offentlig på Facebook.

Medlemsverving

Vi vil alltid ha behov for nye medlemmer, for å styrke vår forening og for å få nye impulser. Vi vil ha et særskilt innlegg på hjemmesiden hver måned hvor vi inviterer seniorer og pensjonister til å melde seg inn som medlemmer hos oss. Innlegget deles offentlig på Facebook. Det som henvender seg til egne medlemmer, distribueres også pr. Epost til medlemmene.

Besøkstjeneste og lørdagskafe

Lørdagskafe på Kurland Sykehjem og besøkstjeneste opprettholdes som nå.

Sentrale aktiviteter

Vi deltar i relevante saker initiert av SENIORSAKEN sentralt!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…