Hanne Tollerud

Selvmotsigelse av dimensjoner!

Vi har med interesse fulgt debatten om rekommunalisering av sykehjem i Moss. Den nye ordføreren i Moss kommune svarer i Moss Avis den 4. november på spørsmål som er stilt av Jørn Wille.

Vi klipper noen utsagn fra ordførerens svar:

«Utviklingen har vist at det offentlig, frivillig og privat sektor samhandler mer enn tidligere. Det er bra og det er den nye posisjonen i Moss ikke i mot».

Får vi oss til å tro på dette?

Ikke når vi leser påfølgende avsnitt:

«Det vi har gått til valg på er at vi IKKE ønsker velferdsprofitører som henter ut privat profitt fra driften av skattefinansierte velferdstjenester. Med kommersielt selskap mener vi der formålet er økonomisk fortjeneste, altså profitt»

Se disse to utsagnene i sammenheng. Det er en selvmotsigelse av dimensjoner!

Enten de vil eller ikke – vi tror det offentlige vil være nødt til å ta til seg at de ikke vil greie å opprettholde kapasitet til å dekke hele behovet i helse- og omsorgsmarkedet. Derfor vil det offentlige måtte anerkjenne at private aktører, som tilbyr tjenester av konkurransedyktig kvalitet, må få tjene penger. Det må også aksepteres at de må kunne ta ut utbytte.

Profitt får ikke være noe skjellsord! Uttrykket «velferdsprofitører» skulle politikere og representanter for helse- og omsorgsvesenet holde seg for gode til å bruke. Det insinuerer at private aktører driver virksomheter på grensen av det illegale.

Vi hadde gjerne sett at vårt helse- og omsorgsvesen hadde en positiv holdning til private aktører og at det blir lagt til rette for et konstruktivt samarbeid med disse. Å tilrettelegge for en utvikling av de private virksomheten, ville gagne helheten. De offentlige og private aktørene skulle kunne utfylle hverandre.

Vi får oss ikke til å tro at det offentlige kommer til å greie den kapasitetsøkningen som eldrebølgen vil komme til å kreve. Derfor vil det kunne være godt å kunne ha velfungerende private aktører som et supplement.

Så får vi heller tåle at de kan drive lønnsomme virksomheter!

Vi gjengir i det følgende i sin helhet ordførerens svar på Jørn Willes spørsmål.

«Svar til Jørn Wille

Vi er alle innbyggere i en kommune og fylkeskommune. Vi møter den kommunale virksomheten på alle livets områder. Det kan være når vi skal søke om barnehageplass. Når vi har barn eller ungdom i skolen, når vi har behov for helsehjelp eller når noen tar hånd om husholdningsavfallet vårt. Kommunen har mange oppgaver og store oppgaver som skal løses for våre innbyggere og som folkevalgte skal vi og må vi forvalte dette på beste måte. Utviklingen har vist at offentlig, frivillig og privat sektor samhandler mer enn tidligere. Dette er bra og det er den nye posisjonen i Moss ikke i mot.

Det vi har gått til valg på er at vi IKKE ønsker velferdsprofitører som henter ut privat profitt fra driften av skattefinansierte velferdstjeneste. Med kommersielt selskap mener vi selskap der formålet er økonomisk fortjeneste, altså profitt.

Kritikken rundt Nordlandia har ikke vært mot de ansatte, men mot konsernledelsen som ikke har fulgt opp avvikene og det faktum at det tok 10 måneder fra avvikene skjedde til kommunen ble informert (og det etter kraftig påtrykk fra media). Kommunen og de folkevalgte har et ansvar for å følge opp helsttjenesten vi tilbyr (Moss kommune kjøper tjenesten av Nordlandia) og er avhengig av et system som fungerer både når det gjelder avvik og kontroll. Det har aldri vært hevdet at de kommunale tjenester ikke inneholder feil eller mangler. Men det viser seg at dette er enklere å følge opp i kommunal regi kontra det private. Jørn Wille spør: «Hvordan kan du vite at de brukes til det beste når du ikke vet hvilken kvalitet du får på tjenesten eller hva den vil koste?»

Moss kommune vet mer om kvaliteten i tjenesten de selv produserer enn i de man kjøper inn. Det er sakene som er kommet fram ved Skoggata «gode» eksempler på.

Kostnadsspørsmålet ved en rekommunalisering har vi pr. dags dato ikke oversikt over. I Bergen ble to sykehjem rekommunalisert

Man trodde dette ville medføre en kostnadsøkning for kommunen. Resultater var et sykehjem som gikk i null og det andre «tjente» kommunen penger på. Resultatet her i Moss vet hverken Wille eller jeg ennå.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter