Bodil Bø Karlsen

SE AKTUELL PROFIL!

Bodil Bø Karlsen

Bodil Bø Karlsen (71), Lisleby Allé 2, 1619 Fredrikstad er medlem av styret i Seniorsaken Østfold.

Telefon 416 76 517, Epost bodilboe@online.no.

Hun er født og oppvokst i Sandvika i Bærum og er utdannet ergoterapeut. Hun ble ansatt ved Sentralsykehuset i Fredrikstad. I 1971.

Hun har yrkeserfaring fra kommunalhelsetjenesten, sykehjem og eldresenter. Var avdelingsleder og fagleder på IØI avd. Borge. Siste arbeidssted Hjelpemiddelsentralen i Akershus. Hun har også arbeidet med tilpasning av boliger for eldre og funksjonshemmede og for øvrig deltatt i forskjellige sosiale aktiviteter.

 

SE ALLE NYHETER...