Protokoll fra styremøte 25. 10.2017

Møtet ble avholdt på Tune Bibliotek. Til stede under møtet var Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Roger Kristoffersen, Jan Riis, Jan Arne Falla, Bodil Bø Karlsen, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Sistnevnte ledet møtet.

Temamøtene

Temamøtene er en bærebjelke i foreningen. Det er her vi møter medlemmene våre.

På grunn av romsligere økonomi, kan vi nå forbedre våre temamøter. Nå får alle medlemmer som ikke har Epost, møteinnbydelse pr. vanlig post. Tidligere har disse kun fått – pr. SMS. Dette gjelder halvparten av medlemmene våre. Stort fremskritt. Vi kan også ta oss råd til mer trykk og bredde i annonsering av møtene.

Vi har nå mulighet til å ha underholdning på møtene og gi deltagerne en hyggelig opplevelse ved siden av det rent faglige.

Vårt siste møte, den 10. oktober, ble en stor suksess. Styreleder i Seniorsaken var fore-dragsholder og Øistein Darum med Floaguttane avsluttet med en feiende flott konsert. Meget godt fremmøte – «stinn brakke».

Den 1. november står introduksjonsmøte i Mysen for tur. Det blir vårt første møte i Indre Østfold og en gedigen anledning til å stifte nye bekjentskaper. Foredrag av ledere i Seniorsaken. Underholdning ved «viseklubben Lars».

Sesongavslutning blir 6. desember på Gleng i Sarpsborg. Oppsummering av året som er gått og så tar vi sikte på avslutte med lett underholdning.

Nettsiden

Nettsiden vår har etter hvert blitt den kanskje viktigste bærebjelken i vår forening. Det er vår medlems-avis samtidig som den er en ukeavis som skal være et felles forum for alle seniorer, pensjonister og pensjonistforeninger i Østfold. Her gis alle muligheter til å følge foreningens virksomhet – oppdaterte nyheter hver eneste mandag hele året.

Responsen er formidabel. Dette tyder på at vi har truffet blink både med form og innhold. Siste 4 måneder ligger vi på et snittbesøk på over 3.000 besøk pr. måned. Dermed stiler vi mot et årsbesøk på over 36.000 besøk. Siste uke hadde vi 1045 besøk!

Således når vi ut til riktig mange. 70% av besøkene gjøres av folk som ikke er medlemmer av vår forening. Vi tror dette skaper grunnlag for nye medlemmer.

Det store besøkstallet gjør at vi er blitt interessant for annonsører. Salg av annonseplasser er i dag vår viktigste inntektskilde, og gir grunnlag for utvikling av vår virksomhet.

Vi søker etter lokalkontakt i Halden som kan gi oss info om lokale forhold og hendelser som vi kan bruke på vår nettside. Får vi dette til, har vi full nyhetsdekning for hele Østfold!

Medlemsituasjonen

Vi har i dag 638 medlemmer. Tilgang og avgang utligner hverandre. Vi trenger flere medlemmer og det kommer vi til å få. Seniorsaken iverksetter en vervekampanje med telefonhenvendelser gjennom Direct House. Sist det ble kjørt en slik kampanje hentet de inn 5.000 nye medlemmer for hele Norge. Vi har tiltro til at de vil oppnå tilsvarende resultater denne gang. Så blir det vårt ansvar at de nye medlemmer vi får, opplever at de finner seg hjemme i vår forening og at de gjerne blir hos oss.

Seniormesse i Fredrikstad

Vi deltok med egen stand på seniormessen i Fredrikstad den 17. oktober. Kjempefint arrangement, over 40 utstillere og meget godt besøk. Det var en suksess. Vi blir gjerne med også neste gang.

Mandat til valgkomiteen

Valgkomiteen består av Per Arne Polsrød og Jan Arne Falla. Styret vil gi valgkomiteen et mandat til å klargjøre hvem av de som er i styret, som vil ta gjenvalg og fastslå hva vi vil trenge av nye folk i styret. Det er ikke all verden av tid frem til neste årsmøte i mars!

Det er opp til alle å gi valgkomiteen tips om personer de mener kan være aktuelle for verv i styret.

Økonomi

Vi har en tilfredsstillende økonomi. Den forbedring vi har hatt er først og fremst å finne i inntekter fra salg av annonseplasser på nettsiden, men bidrag fra grasrotandelen og salg av boligalarmer teller også.

Sjekkliste intro-møte på Mysen

Vi gjennomgikk avslutningsvis sjekkliste for arrangementet på Mysen. Vi skulle ha god kontroll på dette.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter