2015.10.06 Onsøyheimen

ONSØYHEIMEN SYKEHJEM BYGGES UT Fredrikstad kommune investerer 346 millioner!

Nå ser det ut som alt er «på stell». Det er politisk enighet om at det skal bygges nytt sykehjem i Onsøy – ferdig til bruk 1. halvår 2021. Vi gjengir nedenfor noen avsnitt av et innlegg i Fredrikstad Blad lørdag 3. juni:

«Nytt Onsøyheimen

De fem flertallspartiene (Ap, SV, Pp og bymiljølista) har satt av penger til både å bygge den nye Onsøyheimen og til å øke antall sykehjemsplasser i kommunen. De har satt av 346 millioner, fordelt på årene frem til 2021.

 

Fredrikstad står foran en større sykehjemsutbygging de neste årene, med 48 nye plasser på Østsiden og 28 rehabiliteringsplasser på Smedbakken sykehjem, i tillegg til de 96 plassene ved Onsøyheimen.

Hvis alle plassene blir tatt i bruk, i tillegg til dagens antall, ville Fredrikstad få 720 plasser totalt i 2021. Av økonomiske grunner må opptrappingen skje noe langsommere, fra 576 plasser i 2017 til 596 i 2019 og 2020 og til 627 plasser i 2021.

 

Dette gir en sykehjemsdekning på 16,0% i 2021, den samme som i 2017. Opptrappingen følger dermed befolkningsveksten og det økte behovet for sykehjemsplasser.

 

Med denne opptrappingsplanen får politikerne mulighet til å ruste opp eldre sykehjem og overføre pasienter til de nye avdelingene. Det blir for dyrt å ta alle 720 plassene fra 2021.»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…