Omsorgsprofitører?

Vi tror partiene på venstresiden gjør en betydelig feil når de bevisst vil skvise ut private aktører i helse- og omsorgsarbeidet. Hovedmotivet deres synes å være å forhindre at private aktører skal tjene så meget som en krone på helse- og omsorg. De ser helt bort fra at minst like gode tjenester enn det offentlige og at det er rett og rimelig at de eldre kan ha valgmuligheter.

Så skal man heller ikke se bort fra at det kan være stimulerende med konkurranse.

Det kan være riktig at private aktører i helse- og omsorgsmarkedet ikke alltid lever opp til de kvalitetskrav som må kunne stilles, men vi har sett at dette også gjelder offentlige virksomheter.

Vi tror det offentlige aldri vil greie å utvikle den kapasitet som er nødvendig for å møte eldrebølgen. Det skulle derfor være naturlig å betrakte private aktører og den kapasitet de kan tilby som velkomne tilskudd til det offentlige. Men slik tenker man altså ikke på venstresiden.

De skjærer alle over en kam – ut med de private aktørene!

Vi reagerer på retorikken. De omtaler ved enhver anledning private aktører som «omsorgsprofitører». De ser i så måte bort i fra at de driver en helt legal virksomhet, mens det i ordet «omsorgsprofitører» ligger en insinuasjon om at de driver illegal virksomhet.

Det er slik at når en usannhet gjentas ofte nok, så oppleves det til slutt som en sannhet. Dette synes å være rettesnoren!

Det vi er forbauset over er at det ikke tas til meget kraftigere til motmæle fra annet politisk hold. De urimelige og tvilsomme utsagnene om at private aktører i helse- og omsorgsmarkedet generelt er «omsorgsprofitører» må ikke få feste seg.

Vi gjengir nedenfor et innlegg fra Fremskrittspartiet i Smaalenenes Avis 2. september, hvor de redegjør for hvordan de vil forholde seg til vesentlige spørsmål som vedrører pensjonistene. Vi er meget forbauset over at heller ikke de benytter anledningen til å angripe bruken av ordet «omsorgsprofitører».  Dette må noen ta tak i!

«Alle eldre fortjener å oppleve trygghet i alderdommen. Dessverre vet vi at alt for mange eldre har måttet vente lenge i kø for å få en sykehjemsplass. Det mener vi i Fremskrittspartiet er uverdig. Fremskrittspartiet er opptatt av at eldre skal kunne være trygg på at en sykehjemsplass er tilgjengelig når behovet oppstår. Frp i regjering har derfor satt av midler til bygging av over 10000 nye sykehjemsplasser. Sykehjemmangel har lenge vært en stor utfordring i kommunenorge. Arbeiderpartiet løsning i regjering var å innføre forbud mot å føre ventelister på sykehjem. På denne måten kunne de dysse ned at mange eldre ikke fikk sykehjemsplass.

 

For Fremskrittspartiet har det aldri vært et alternativ å skjule utfordringene i eldreomsorgen i stedet for å gjennomføre tiltak for å sikre flere sykehjemsplasser. Bare i år setter vi av midler til flere sykehjemsplasser enn Arbeiderpartiet greidde på sine fire siste år i regjering. Dette samtidig som vi fjerner Arbeiderpartiets håpløse forbud mot ventelister på sykehjem.

 

Fremskrittspartiet går til valg på å fortsette satsingen for å styrke sykehjemsdekningen i hele landet. Vi mener de eldre fortjener at de utfordringene de opplever blir tatt på alvor, ikke lagt lokk på. For Fremskrittspartiet handler dette om å ta de eldres trygghet på alvor.

 

Erlend Wiborg

Stortingsrepresentant, Frp»

Så er det valg, og så får vi se hvordan det går!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter