Knut Chr. Høvik. Foto: Vestlars

STATSBUDSJETTET FOR 2019 – Viktig oppgaver for Seniorsaken

Vi gjengir i det følgende i sin helhet brev fra generalsekretær i Seniorsaken, Knut Chr. Høvik, til lokallagslederne. Skulle noen av våre lesere ha innspill i denne forbindelse, så la oss gjerne høre om det.

«TIL ALLE LOKALLAGSLEDERE!

Som dere vet, er vi på tredje året nå invitert inn to ganger (årlig) til to arenaer begge ledet av arbeids- og sosialministeren personlig, og med representanter fra helsedepartementet og finansdepartementet. De to andre departementene møter med sine statssekretærer og høyt plasserte byråkrater i departementene. De to arenaer er Trygdeoppgjørene (på våren) og Statsbudsjettene (på sen høst).

Vi skal nå i gang med å gi våre innspill til Statsbudsjettet for 2019 og innen utgangen av november må vi sende inn våre skriftlige innspill med prioriteringer. Første forhandlingsmøte med departementene er i år satt til 14. desember, og så blir det vanligvis et nytt prioriteringsmøte på nyåret.

Mht. Statsbudsjettet skal vi gi våre innspill til enkeltsaker som gjelder/opptar pensjonistene, og som vi som organisasjon mener at det bør gis bevilgninger til over statsbudsjettet.

Fra vår side jobber som følger. Administrasjonen jobber ut forslag sammen med de to sentrale Ressursgruppene for JUSS/ØKONOMI (hvor Stig er leder) og HELSE/OMSORG (hvor Thomas er leder). Deretter presenterer jeg forslagene for sentralstyret. Jeg sender så inn forslagene, og vi møter departementene og fremfører våre krav/innspill. I møtene for Statsbudsjettet 2019 deltar Marvin, Christin, Stig og Thomas.

Jeg ber lokallagene vennligst tenke gjennom de forhold dere mener/ønsker vi bør gi innspill til når det gjelder Statsbudsjettet for 2019. Ser gjerne at dere drøfter dette i deres respektive styrer. Jeg må så be om å få tilsendt lokallagenes innspill innen 10. november (attention: Knut Chr.), da jeg skal presentere lokallagenes innspill sammen med innspillene fra våre to sentrale ressursgrupper for sentralstyret i møte 14. november.

Kopi av denne mail er til orientering sendt til sentralstyret, lederne for de to ressursgruppene, lederne av kontrollkomiteen og valgkomiteen samt administrasjonen. Dette fordi disse ønsker å følge hvordan vi arbeider på de to arenaer.

Lykke til med tenkningen.

Vennlig hilsen
Knut Chr.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter