Misvisende informasjon

Gahr Støres nye modell for underregulering!
SENIORSAKEN ØSTFOLD ser en grunn til å ha en kritisk holdning til innspill som kommer fra politikere nå før Stortingsvalget. Får vi presentert helheten eller bare fraksjoner? Blir alle sider av en sak belyst?

Jonas Gahr Støre frir til velgerne og kunngjør at han vil fjerne den forhatte underreguleringen. Denne innebærer som kjent at pensjonistene, 900.000 i alt, skal ha en lavere reallønnsutvikling enn lønnsmottagerne. Samtidig kupper han de andre politiske partiene.

Stortinget vedtok i 2003 at pensjonistene skulle ha samme reallønnsutvikling som lønnsmottagerne. Denne forutsetningen er senere, i forbindelse med utarbeidelsen av «pensjonsforliket», satt til side. Tallknuserne i forvaltningen fant ut at pensjonene skulle kunne reduseres ut fra forskjellige mer eller mindre diffuse forutsetninger. Og slik ble det!

Gahr Støres plan er ikke å fjerne underreguleringen. Det skal fortsatt være slik at pensjonistene skal ha en lavere reallønnsutvikling enn lønnsmottagerne. Han pusser på beregningsmetodene og forsøker febrilsk å forklare hvordan disse vil slå ut under tenkte situasjoner. En ærlig betegnelse på planen kunne være «Gahr Støres nye modell for underregulering av pensjonene!»

 

Folk vil ha rettferdighet!

Underreguleringen av pensjonene oppleves som dypt urettferdig. Dagens lønnsmottagere nyter godt av privilegiet å leve i et velorganisert samfunn med et høyt velferdsnivå – skapt av dagens pensjonister!  Hvorfor skulle ikke pensjonistene fortjene samme velstandsutvikling som lønnsmottagerne?

 

Underreguleringen må betraktes som et angrep på rettigheter opparbeidet av pensjonistene. I inntil 50 år har de betalt sine pensjonspremier. Så kommer altså myndighetene ganske suverent og reduserer verdien av disse rettighetene. Så lenge de 900.000 pensjonistene ikke evner å iverksette effektive sanksjoner, må underreguleringen kunne betraktes som overgrep.

Et forsikringsselskap kunne ikke gjøre dette, redusere verdien av innbetalte pensjonspremier med begrunnelse i en varierende økonomiske situasjonen i landet. Men staten kan altså!

TA ROTEN MED DET ONDE–FJERN FORSKJELLSBEHANDLINGEN – FJERN UNDERREGULERINGEN

Til 900.000 pensjonister, ledere av pensjonistorganisasjonene og journalister over det ganske land: La dere ikke føre bak lyset. Gahr Støre har ikke planer om å fjerne den forhatte underreguleringen. Han vil i realiteten, videreføre den med noen modifikasjoner, og målet er det samme – en gradvis og systematisk reduksjon av pensjonenes verdi!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter