Legevakt til besvær i Skiptvet

Senior Norge Østfolds lokalkontakt i Indre Østfold har gjort oss oppmerksom på et innlegg i Smaalenenes Avis 1. desember. Her skriver de om en sak som i utgangspunktet kan virke ubetydelig, men som i visse situasjoner kan få alvorlige konsekvenser dersom det står om minutter for folk i Skiptvet. De bruker i dag legevakten i Askim, men må kanskje i fremtiden bruke legevakten i Sarpsborg, noe som vil mer enn tredoble reisetiden.

Vi finner denne saken så interessant at vi gjengir hele innlegget:

«Gunnar Fjellengen

SKIPTVET-LEGE Bjørn Olaf Borgen (77) var lege i Skiptvet fra 1971 til 1988. Han har erfaring for at minutter kan være forskjellen mellom liv og død.

Bjørn O. Borgen (77) var lege i Skiptvet fra 1971 til 1988. Han advarer mot at Skiptvet skal få sin legevakt i Sarpsborg i stedet for Askim.

 

SKIPTVET:

– Tiden og veien. Det er mine klareste ankepunkter mot å flytte legevakttjenesten til Sarpsborg, sier han.

I et leserbrev i dagens avis går han grundig inn på hvilke konsekvenser en flytting kan medføre.

Mye raskere

– For de fleste i Skiptvet går det mye raskere å komme seg til Askim enn til Sarpsborg. Med den nye veien snakker vi om rundt 10 minutter til Askim, mens vi bruker bortimot 40 minutter til Sarpsborg.

– Når man kjører en person til legevakt, ønsker man å bruke kortest mulig tid. Ofte teller minuttene, og for enkelte kan det bety veldig mye raskt å komme under kyndig behandling, påpeker han.

Borgen er også bekymret for veiforholdene mellom Skiptvet og Sarpsborg.

– Veien er svingete, meget ubehagelig for en syk eller skadet. Med dårlig føre om vinteren er det ofte problemer på Trøskenveien.

 

– Legevakt i Sarpsborg kontra Askim vil anslagsvis spare Skiptvet for over 2 millioner kroner. Er ikke det noe politikerne plikter å ta hensyn til?

– Dette er et spørsmål om prioritering. Så får administrasjonen heller finne noe annet å spare inn på. Når jeg uttaler meg, er det som pasientenes forsvarer.

 

– Tror du Skiptvet-politikerne til syvende og sist lander på Askim-alternativet?

– Tror og tror … men jeg kan jo håpe. Gjennom mine 46 år i Skiptvet har jeg lært meg at det er fornuftige folk i bygda, sier han.

Ordfører Svein Olav Agnalt (Ap) minner om at det er et enstemmig kommunestyre som har sagt opp avtalen med Helsehuset, der legevakta i Askim inngår.

– Det hele er et resultat av at vi fra 1.1. 2020 står i en ny situasjon med en annen organisering av Indre Østfold. Vi må se på hvordan vi best mulig kan drifte kommunen vår.

Sykehus på hjul

– Vi vil eventuelt få en like god, om ikke bedre legevakttjeneste i Sarpsborg.

Ordføreren understreker at han gjerne ser at Skiptvet fortsetter som en del av legevakta i Askim, men at det er snakk om en dyr tjeneste.

– Totaltilbudet koster over 4 mill. kroner og omfatter ikke bare legevakt, men også observasjonssenger, utskrivningssenger, miljørettet helsevern og legeberedskap for utrykning. I Sarpsborg vil vi kunne få en enklere pakke, hvor vi i større grad betaler for det vi reelt trenger.

– Ikke bekymret for reiseavstanden?

– Det er riktig at avstanden til Sarpsborg er lenger, men jeg må minne om at noen av dem som oppsøker legevakten skal videre til Kalnes for behandling. Når det virkelig er alvor, fungerer ambulansene i dag som sykehus på hjul, sier Agnalt. Og legger til at han regner 15 minutter som reisetid fra Meieribyen til Askim, 30 minutter til Sarpsborg.

Ordføreren er overbevist om at dersom Skiptvet slutter seg til Helsehuset i Askim på bred front, vil Sollia bo- og servicesenter ikke overleve slik vi kjenner det i dag.

– Men la meg understreke at ingen ting er avgjort. Alle avtaler skal reforhandles, sier han.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter