KJÆRE SENIORVENNER! – ER DET MULIG Å DRIVE EN FORENING UTEN ET STYRE? – NEI, DET ER DET IKKE!

MEN: VI I VALGKOMITEEN HAR BRUKT MYE TID I DE SISTE UKENE PÅ Å RINGE MANGE MEDLEMMER, MEN INGEN VIL VÆRE MED I STYRET!

DERFOR:

Det nærmer seg Årsmøte! Det blir på Glenghuset i Sarpsborg 1. mars. Da skal det blant annet velges en eller helst to nye styremedlemmer. De vil få oppgaver som det enes om i styret.

Flere av de som er i styret, har fungert i flere år og vil helst overlate jobben til andre. Ikke fordi det er vanskelig å være med i styret, men fordi andre bør få slippe til med sine meninger og ideer.

Foreningen trenger et styre. Ikke bare vår dyktige leder.

Styremøtene holdes på Tune Bibliotek normalt den siste onsdag i måneden fra kl. 12 – 14. Det er normalt ikke styremøter i juni og juli. Det blir servert kaffe, kjeks eller kringle. Bor du langt fra Sarpsborg og har lyst til å være med, så finnes det mulighet til å få dekket deler av dine reiseutgifter.

Vil du ta denne utfordringen – være med i styret og ha et medansvar for å drive og utvikle vår virksomhet – så nøl ikke. Kast deg over telefonen og ring en av oss i valgkomiteen:

Øistein Darum, mobil 92 63 34 16, Marit Brestrup 47 23 33 17 eller

Sonja Opsund 95 8570 06

 

Da møtes vi på Gleng den 1. mars!

 

Hilsen valgkomiteen

Sarpsborg, 15. februar 2017

Øistein Darum

SE ALLE NYHETER...