151109-Penger

Ikke til debatt!

Debatten omkring underregulering av pensjonstilleggene, er en merkelig debatt. Den har i utgangspunktet som forutsetning at pensjonistene skal ha «noe mindre» i tillegg enn lønnsmottagerne. Denne forutsetningen skal åpenbart ikke diskuteres.

Debatten konsentreres omkring hvordan man skal beregne tilleggene for pensjonistene, slik at tilleggene blir «passe små». Så presenteres mer eller mindre forståelige beregningsmodeller. Når man så trekker inn i debatten mulige skatte- og avgiftsendringer som kan bli gjennomført på annet hold, kan dette bli rimelig komplisert for de fleste. Og det er kanskje meningen?

Man hopper over det som debatten i første omgang skulle dreie seg om.

Hva er berettigelsen for at 900.000 pensjonister skal diskrimineres ved at de fradømmes en inntektsutvikling på linje med lønnsmottagerne?

Det kan ligge en tanke bak om at pensjonistene er mindre aktive enn andre og lever billigere. Vi betviler rimeligheten og holdbarheten i slike resonnementer. Det pensjonistene har av ekstra utgifter som følger av det å bli gammel må også tas med i betraktning.

Underreguleringen av pensjonstilleggene er gjennomført uten respekt for at det dreier seg om rettigheter opptjent gjennom  et langt yrkesliv.

Saker kan ties i hjel!

Det kan være slik med denne saken. Pensjonistforliket er et skjørt forlik. Det synes som om de partene som er med, ikke tør eller vil debattere spørsmålet om berettigelsen av underreguleringen, for å ikke risikere at pensjonsforliket rakner!

De som legger frem spørsmålet, opplever at ingen «tar opp hansken». Det er to politiske partier som går inn for å fjerne underreguleringen, Frp og Pensjonistpartiet. De taler for døve ører. De ledende pensjonistorganisasjonene synes å ha gitt opp.

Vår løsning på dette er veldig enkel: FJERN DEN URETTFERDIGE UNDERREGULERINGEN!

Vi har på annen plass tatt inn et par innlegg fra Moss Avis som berører samme tema.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter