Har vi ingen seniorpolitikk?

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD avholdt temamøte 6. september. Denne gangen i den hyggelige kantinen i +huset i Fredrikstad, Holmen Eldresenter. Nær 40 stilte opp til tross for det meget gufne høstværet. Det må være bra!

Møtet ble åpnet ved at det ble gitt en orientering om SENIORSAKEN ØSTFOLD og foreningens virksomhet. Som det fremgår av navnet er foreningen et fylkeslag. Det er en utfordring å holde kontakt med 700 medlemmer fordelt på 18 kommuner. Kommunikasjonen går via månedlige temamøter, avisinnlegg, vanlig post og SMS. Nettsiden er foreningens medlemsavis samtidig som den drives som en ukeavis med hele Østfold som målområde. Den er meget godt besøkt. Det gjenstår i år temamøte i Sarpsborg 10. oktober, temamøte i Mysen 1. november og sesongavslutning på Gleng i Sarpsborg 7. desember. Seniormesse i Fredrikstad 17.oktober.

 

Tidligere sosialsjef i Fredrikstad Kjell Engebretsen og mangeårig stortingsrepresentant, var kveldens hovedtaler.

Hans utgangspunkt var alle de endringene som har skjedd i vårt samfunn og spørsmålet om seniorpolitikken henger med. Egentlig mener han at vi ikke har noen seniorpolitikk. Politikere og myndigheter har ikke fått med seg at omsorg ikke nødvendigvis også er seniorpolitikk.

Han beskriver en livssyklus i tre faser:

Fase 1 – oppvekst og utdanning

Tidligere var det slik at de unge avsluttet denne perioden ved konfirmasjonsalder. Deretter var det rett ut i arbeidslivet.

Nå er denne perioden meget lenger. Alle går på videregående og mange tar deretter fatt på studier som ser ut til å vare lenger og lenger. Det er ikke uvanlig at studiene først er avsluttet når man er opp imot de 30 år.

Disse forhold innebærer en dramatisk reduksjon av den arbeidsdeltagende periode.

Fase 2 – den arbeidsdeltagende periode

De aller fleste går på videregående skole. De som ikke tar utdannelse ut over dette, er arbeidsklare som 20- åringer. Flere enn tidligere tar studier etter dette, som nevnt kan disse vare opp i mot de 30 år.

Når den effektive pensjonsalderen er så lav som mellom 60 og 65 år, innebærer dette at den arbeidsdeltagende perioden, etter hvert har blitt kortere enn tidligere.

Fase 3 – pensjonsalderen

Pensjonister er ikke det de en gang var. Før var det slik at mange var fysisk og psykisk utslitte etter et langt arbeidsliv med fysiske påkjenninger vi ikke har i dag. Da er det naturlig at omsorg og omsorgstjenester var det helt sentrale.  Seniorpolitikk synes det ikke å ha vært behov for.

Vi er blitt flere pensjonister, vil lever lenger og vi kommer etter hvert til å bli mange flere.

Pensjonistene er ikke noen ensartet gruppe.

Det er et mangfold å forholde seg til. Noen har naturlig nok sviktende helse og vil være avhengige av gode omsorgstjenester. Andre er friske og spenstige og er opptatt av fritidsaktiviteter, reiser, og familie. Mange har forutsetninger for å delta i organisasjonsvirksomhet og politiske aktiviteter, men det er bare et mindretall som gjør det. Andre er deltagende til langt opp imot og over de 90 år.

Dette er en situasjon politikere og myndigheter skulle forholde seg til – «omsorg er ikke seniorpolitikk!» Vi trenger en seniorpolitikk!

Helse- og omsorgsvesenet i Norge er under et press som bare vil øke etter hvert som eldrebølgen velter inn over oss. Det vil ikke bli plass til alle på sykehjemmene. Hjemmetjenestene vil måtte styrkes. Velferdsteknologi kan gi vesentlige kapasitetsgevinster, men det må ikke bli slik at man distanserer seg fra pensjonistene.

Kjell Engebretsen mener at vi i Norge har et meget godt helse- og omsorgsvesen når man ser det i et videre perspektiv. Samtidig er det klart at helse- og omsorgsvesenet er utsatt for et økende press og sliter med å opprettholde tilfredsstillende kvalitet.

Han avslutter med å si at dagens pensjonister kan være stolte over å levere et land til de kommende generasjoner i bedre stand enn det de i sin tid selv overtok.

 

Etter Kjell Engebretsens innlegg var det underholdning med den lokale trubaduren Morten Holm Pettersen. Han fortalte om egne opplevelser, spilte gitar og sang egne tekster.

Vi mottok spontane tilbakemeldinger fra flere møtedeltagere «Kjempeflott, engasjerende foredrag og en herlig musikkhalvtime! – Hyggelig møte, vi har kost oss!»

Vi bringer disse tilbakemeldinger videre til Kjell Engebretsen og Morten Holm Pettersen!

 

Neste temamøte er tirsdag 10. oktober på Gleng i Sarpsborg. Marvin Wiseth kommer – Øistein Darum og Floaguttane kommer. Dette møtet må dere ikke miste!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter