Foreningsnytt – Moss

Kommuner i Norge er presset på kapasitet innenfor området helse og omsorg. Innføring av velferdsteknologi er et middel for å vinne kapasitet. Vi hadde Marie Dahl til å redegjøre for hva de gjør i Sarpsborg kommune for vel et år siden. Det ligger et referat fra dette møtet lenger bak på vår nettside.

Vi tror det er så meget å hente ved innføring av velferdsteknologi at ingen av kommunene vil ha råd til å la være. Vi tror samtidig at man skal være forsiktig med å tro at velferdsteknologi løser alle problemer. Det forutsettes blant annet at tilbudene som gis er godt nok brukertilpasset. Dette er et kritisk punkt.

Men det som krever mest oppmerksomhet, er at velferdsteknologien ikke fjerner oss fra brukere som mest av alt har behov for nærhet.

Moss kommune er en av de kommunene som for tiden arbeider med innføring av velferdsteknologien. Vi refererer nedenfor et referat fra møte i Landslaget for offentlige pensjonister Moss og Omland:

«Tirsdag 21. 11. møtte mange medlemmer opp på Arena for å høre Roger Renberg fra Moss kommune og fortelle og forklare om velferdsteknologi.

Vi fikk en god innføring i hva dette handler om. Velferdsteknologi er ulike hjelpemidler til bruk i institusjoner, men også til bruk hjemme. Bruksområdene er mange, det handler f. eks. om bruk av GPS, av elektroniske dørlåser og medisindispensere. Bruk av smarttelefoner er sentralt.

Mulighetene er mange, det er som oftest økonomien som setter grenser.

Brukergruppe er fra barn til de eldste. Den siste gruppen er den største.

Moss kommune er en foregangskommune på dette feltet. Flere store byer ser til Moss for å lære.

Vi hadde også på møtet sang, utlodning, foreningsnytt, litt om hva eldrerådet jobber med, og vi spiste sammen.

Neste møte, julemøte 12. desember har vi på Støtvik Hotel.

Turid Bakkerud Nørving.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter