Forening av venner – for venner! HAR DU EN VENN SOM VIL BLI MEDLEM?

Vi vil at Seniorsaken skal være en forening av venner for venner. Derfor ber vi deg som allerede er medlem, å se om du i kretsen av bekjentskaper og venner kan finne noen som du kan få med deg inn i foreningen.  Vi trenger å fornye oss – vi trenger nye medlemmer. Fortell dine venner at Seniorsaken arbeider for å trygge medlemmenes rettigheter innen:

seniorøkonomi, rettigheter i arbeidslivet, aldersdiskriminering, pensjon/trygd, eldreomsorg.

Det er enkelt å registrere nytt medlem:

Du eller din venn kan enkelt registrere innmeldingen på vår hjemmeside, www.ostfold.seniorsaken.no . Trykk så på « BLI MEDLEM» – knappen og følg anvisningene, eller send en E-post til vestlars@gmail.com eller ring 917 48 695! Enkeltmedlemskap kun kr. 390,-, familie kr. 490,-.

Husk følgende opplysninger ved innmelding pr. E-post eller telefon:

  • Medlemskapstype – enkeltmedlem (1) eller familie (2)
  • Fornavn + etternavn
  • Familiemedlem fornavn + familiemedlems etternavn
  • Gateadresse + postnummer og poststed
  • Fødselsdato
  • E-post
  • Mobiltelefon
  • Fasttelefon

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...