FLERE SENIORER INN I POLITIKKEN! 2017 – det er valg i år!

Det er snart 900.000 pensjonister i Norge – nær 20 % av den norske befolkning. I kraft av dette skulle man tro at denne gruppen skulle ha avgjørende innflytelse i politiske spørsmål generelt og spesielt i det som gjelder eldrepolitikk. Slik er det imidlertid ikke. Pensjonistene har så langt ikke evnet å samordne sine interesser slik at de kan stå frem overfor myndighetene i samlet front. De enkelte pensjonister engasjerer seg bare unntaksvis i politiske spørsmål.  

Seniorer og pensjonistene er nesten ikke representert i styre og stell her i landet. På Stortinget er det i dag kun 4 representanter over 65 år. Dette er et betydelig demokratisk problem. 

35-åringer legger, ut fra sine forutsetninger, premissene for de eldre uten at disse er godt nok representert til å fremme egne interesser. Det kan ikke bli god eldrepolitikk ut av slikt! 

Samtidig foregår det en generasjonskamp som er i ferd med å øke den ubalansen som finnes. Vestfold høyre forkastet veteranen på Stortinget, Svein Flåtten. Den velkjente høyrepolitikeren i Oslo, Fabian Stang, er ikke oppført på Unge Høyres liste over kandidater til Stortinget. 

Hva skal til for at pensjonistene skal få økt innflytelse i politiske spørsmål, og i særlig grad det som gjelder eldrepolitikk? 

Et forhold er at pensjonistenes representanter burde samordne pensjonistenes interesser i langt større grad enn det som har skjedd til nå. Et annet forhold er at vi må få langt flere seniorer og pensjonister engasjert i politisk virksomhet.  

Flere seniorer og pensjonister skulle se utfordringer i å delta i politisk virksomhet, ta et samfunnsansvar og øve innflytelse. Dette krever holdningsendringer, både hos den enkelte og i samfunnet generelt. 

De politiske partiene skulle se og forstå ulempene ved dagens underrepresentasjon av eldre i styre og stell. De skulle ha en inviterende holdning til eldre og få flere eldre inn på valglistene, høyt nok til at flere eldre velges inn. Altså ikke bare listefyll! 

De politiske partiene kan synliggjøre at de har tatt sitt ansvar når valglistene for årets Stortingsvalg fremlegges! 

Vi ber alle seniorer og pensjonister nøye studere valglistene for årets Stortingsvalg når vi kommer så langt. Se hvilket innslag av eldre det finnes på de forskjellige partiers lister, og la dette veie med når dere tar stilling til hvem som skal få deres stemme! 

Vi er snart 900.000 pensjonister – la oss bruke vår stemmemakt! 

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD    

Finn Åsmund Johnsbråten 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...