Etternøler – ikke på Facebook enda?

 

Det tok litt tid før vi i SENIORSAKEN ØSTFOLD begynte å forstå hva Facebook er og hvilke kommunikasjonsmuligheter det gir å «være inne». Men nå har det begynt å demre for oss – vi er «inne».

Det kalles et sosialt medium og det er her samfunnsdebatten i dag foregår. Trafikken er enorm. En stor del av det som kommer inn er ren sosial kommunikasjon mellom medlemmer. Andre deler er alle mulige spørsmål som bringes inn for debatt. Og her kan hver og en delta med sine synspunkter. Facebook er et «grasrotforum».

 

Det er blitt slik, og slik var det for oss, at det å ikke være på Facebook, var å stå «utenfor». Vi oppdaget etter hvert at vi gikk glipp av en masse verdifull informasjon og at vi ikke var med på den samfunnsdebatten som foregår på Facebook.

Vi vil komme med en oppfordring til de av våre medlemmer som enda ikke er på Facebook – meld dere inn og delta! Dere vil finne det mer interessant og givende enn dere skulle tro.

Det som er spesielt interessant for SENIORSAKEN ØSTFOLD er muligheten for å komme med synspunkter og debattinnlegg som vedrører vår virksomhet. Vi kommer gjerne med kommentarer til saker vi ønsker å få belyst og vi kommer gjerne med kommentarer til andres innlegg. Samtidig legger vi inn et nytt innlegg fra vår nettside hver dag. På denne måte får vi et langt større nedslagsfelt for våre nettsideinformasjoner enn vi har hatt tidligere. Vi driver nettsiden som en ukeavis og således kommer vi hele tiden med nytt stoff.

I den korte tiden vi har vært aktive på Facebook, har besøkene på vår nettside økt formidabelt. Med den besøkstakten vi nå har, ligger vi an til et årsbesøk på 30.000. Vi kommer således ut med våre informasjoner til mange flere enn tidligere. Men i Østfold bor det nær 300.000 mennesker, og vi vil videre. Besøkstallet skal ytterligere opp.

Vi når allerede langt utenfor vår egen medlemsmasse – 2 av tre som besøker oss er ikke medlemmer. Det er derfor en glede å oppleve at vår nettside er av almen interesse. Nettside-adressen er: ostfold.seniorsaken.no .

Til de av våre medlemmer som er på Facebook: Få flest mulig venner – «lik» gjerne våre innlegg på Facebook – men enda viktigere er det at dere «deler». Hvis alle våre medlemmer «deler» våre innlegg med sine Facebook-venner, så kommer vi ut til riktig mange!

Vær med oss i marsjen fremover – delta i debatten på Facebook og «del»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter