Svein Roald Hansen

En rettferdig pensjonsendring? – Bløff fra ende til annen!

 

Finnes det noen som helst rettferdighet i at en gruppe i samfunnet skal være dømt til å måtte finne seg i en lavere reallønnsutvikling enn andre grupper?

Dette gjelder pensjonistene. De fortjener honnør for at de har skapt den velstand som dagens lønnsmottagere nyter godt av! I stedet blir pensjonistene altså dømt til en lavere reallønnsutvikling enn lønnsmottagerne.

 

Dette burde selvsagt være hovedspørsmålet i debatten omkring underreguleringen av pensjonene.  Men ingen av de politiske partier, bortsett fra Frp, har dette som hovedsak. Det synes samtidig som om pensjonistorganisasjonene har gitt opp kampen. Spørsmålet blir omgitt av en mur av taushet!

Når Gahr Støre sier at han vil fjerne underreguleringen, så er dette en stor bløff! Det han foreslår er ikke noe annet enn å gjøre noen få endringer. Dette innebærer at underreguleringen føres videre, men i en litt annen form.

 

Gahr Støre sier at pensjonistene skal få økt sin kjøpekraft, «men noe mindre enn de som fortsatt er i jobb!»

Dette er hovedspørsmålet. Hvorfor i all verden skal dette «feies under teppet». Det gjøres ikke en gang forsøk på å begrunne og rettferdiggjøre diskrimineringen av pensjonistene. Hvorfor blir ikke Gahr Støre stilt skikkelig til veggs av de andre politiske partiene og pensjonistorganisasjonene?  

 

Presset på pensjonistene bare øker. Når Gahr Støre og Ap forsøker å slå politisk mynt på å «fjerne» underreguleringen nå rett før stortingsvalget, tar de oppmerksomheten bort fra at de samtidig planlegger å innføre en skatteøkning for pensjonistene på 3,1 milliarder kroner.

«Gir bort og tar igjen! «.

Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, forsøker i et innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad den 18. juli å rettferdiggjøre de endringer Arbeiderpartiet går inn for.

Vi gjengir nedenfor innlegget i sin helhet og håper at Arbeiderpartiets bløff gjennomskues. Dere vil se at de er bevisste på å opprettholde diskrimineringen av pensjonistene. De skal fortsatt ha «litt mindre» enn lønnsmottagerne:

«En rettferdig pensjonsendring

Det var aldri tanken at pensjonistene skulle miste kjøpekraft, når det i pensjonistreformen ble bestemt å regulere de årlige pensjonene med 0,75 % lavere enn det lønnstillegget yrkesaktive får. Også pensjonistene skulle dermed få økt sin kjøpekraft, men noe mindre enn de som fortsatt er i jobb. De siste tre årene har lønnstilleggene vært så lave, at når man trekker fra 0,75 %, går kjøpekraften til pensjonistene ned, fordi tilleggene blir mindre enn prisstigningen.

Dette var ikke meningen. Dette er verken riktig eller rettferdig. Derfor vil Arbeiderpartiet endre reguleringen av de årlige pensjonene. Pensjonene skal økes med gjennomsnittet av den lønnsvekst de som er i jobb får, og prisstigningen. Det sikrer at prisstigningen ikke spiser opp hele tillegget for pensjonistene, slik vi har sett de siste tre årene. Det sikrer at også pensjonistene får noe mer å rutte med, selv når lønnstilleggene ikke er så store.

Det er riktig at denne modellen over tid slår ut om lag som dagens modell. Men det er viktig at den gir mer trygghet i dårlige tider. Da vi kanskje trenger den mest. Det gir større forutsigbarhet i økonomien og gir trygghet i hverdagen for pensjonistene.

 

SVEIN ROALD HANSEN

Stortingsrepresentant for AP»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter