Kalnes sykehuset

Eldre i Indre Østfold – Hold dere friske!

Det er ikke lett å komme seg til sykehuset på Kalnes!

Østfold er kommunikasjonsmessig et fylke som ikke er helt enkelt. Trafikken går i to hovedleder øst-vest. E6 i ytre østfold og E18 i Indre. De tverrgående forbindelsene, nord/syd, er ikke like gode og trafikken og kollektive kommunikasjonsmuligheter er naturlig nok begrenset av dette. Dette har vært et dilemma når man la det nye sykehuset til Kalnes utenfor Sarpsborg.

Med offentlige kommunikasjonsmidler Båstad/Kalnes: Buss Båstad/Mysen, tog Mysen/Ski, tog Ski/Sarpsborg og buss Sarpsborg/Kalnes

Det er mange i Indre Østfold som har fått erfare at det ikke er helt enkelt å komme seg til sykehuset på Kalnes, ei heller at det er enkelt å kommunisere med det nye sykehuset. Det synes fortsatt å stri med fødselsrier. Det fikk Kari Eikaas nylig erfare.

Historien er nesten tragikomisk, men likevel alvorlig nok. Vi gjengir i det følgende en artikkel som stod i Smaalenenes Avis den 10. mai:

«Kari Eikaas (77) prøvde å bestille seg skyss til sykehuset på Kalnes.

Hos sykehuset Østfold legger man seg flate etter at Kari Eikaas (77) ikke fikk hjelp til å rekvirere drosjetransport fra Båstad til Kalnes

TRØGSTAD: – At det skal være så vanskelig, sukker en meget oppbrakt 77 åring etter forrige ukes problemer med å komme seg til sykehuset ved Kalnes til en undersøkelse.

Ringte og ringte

Eikaas har tidligere i år vært innlagt på grunn av en lammelse i ansiktet. Selve oppholdet er hun strålende fornøyd med, men forrige uke skulle hun reise fra Båstad og inn til en undersøkelse ved nevrologisk avdeling.

Undersøkelsen var bestilt fra øre-, nese- halsavdelingen. For å få drosje, trengte hun en bekreftelse fra sykehuset. Det er nemlig den instansen som bestiller undersøkelsen som også skal vurdere det medisinske behovet for transport.

 • Undersøkelsen var torsdag, og tirsdag begynte jeg å ringe. Men ingen tok telefonen. Jeg ringte og ringte hele dagen og deler av onsdagen, forteller hun.
 • Deretter ringte hun sentralbordet og ble satt over til nevrologisk avdeling. Der tok de telefonen. De kunne også se at hun var satt opp til time hos dem, men kunne like fullt ikke hjelpe henne. Bestille drosje måtte øre-, nese-, halsavdelingen ta seg av.
 • Jeg spurte da om hva jeg skulle gjøre, og om jeg måtte avbestille timen min. Da fikk jeg til svar at det måtte jeg gjerne gjøre, forteller båstingen.

Måtte kjøres privat

Eikaas har selv kjørt drosje i 20 år. Hun er oppgitt over hvor vanskelig det er blitt å få skyss. Selv kjører hun ikke lenger.

 • Det er blitt et vanskelig og upersonlig system. Selv har jeg vært med på å følge pasienter inn på Radium’en og holde dem i hånden nesten til strålingen ble satt på, forteller hun.
 • Men heller ikke lokale drosjer kunne hjelpe henne så lenge ikke rett avdeling på sykehuset hadde bestilt transporten. Skulle hun ha reis kollektivt måtte hun først ha tatt seg til Mysen, deretter tog til Ski, så tog videre til Sarpsborg og deretter buss ut til Kalnes.
 • Vi bor i Båstad og det er langt til Kalnes. Hadde jeg fått undersøkelsen på Ahus i stedet kunne jeg spasert ned til riksvei 22 og tatt bussen opp til sykehuset herfra, legger hun til.

Løsningen ble å få en fra Frivillighetssentralen til å kjøre seg til Kalnes.

Sentralen har folk som stiller som ledsagere, men skal normalt ikke kjøre, siden de da konkurrerer med drosjene, sier hun.

 • 77 åringen er opptatt av å få belyst saken, siden det garantert er mange i samme situasjon som henne men som ikke våger å si fra. Det kan ikke være sånn, konstaterer hun.

Sykehuset –Vi beklager

Ved Sykehuset Østfold legger man seg langflat etter å ha hørt hva Kari Eikaas ble utsatt for.

 • Vi har hatt store problem med pågang og telefonsystem ved øre-, nese-, halsavdelingen, forklarer kommunikasjonssjef Bjørn Hødal etter å ha sjekket saken internt. Han opplever at folk ringer samtidig, og at man gradvis «rykker framover i køen». Problemet er at det ikke spilles av informasjon som forteller dette til den som ringer.
 • De hører i stedet kun at det ringer, ingen ting annet, forklarer han. Hødal legger til at dette nå er rettet. Hvis Kari Eikaas eller andre ringer til denne avdelingen nå, vil de i hvert fall få beskjed om at de står i kø og når de «rykker fremover»
 • Når det gjelder svaret hun fikk fra nevrologisk avdeling, var dette for firkantet. Avdelingen hadde hatt full mulighet til å løse dette for henne. De kunne ordnet med rekvisisjon av taxi, det var fullt mulig for dem å løse dette, sier kommunikasjonssjefen.

Han legger til:

 • Vi er svært lei for det som skjedde, og vi ber henne ta kontakt med oss dersom hun hadde unødvendige transportutgifter med dette. De skal hun selvsagt få erstattet, sier han
 • Har dere hatt tilsvarende telefonproblemer med andre avdelinger?
 • Ja, dessverre sier han»

Og hva skal vi så si til dette?

Eldre i Østfold: Hold dere friske om dere kan!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Jan Arne Falle

Lokalkontakt Indre Østfold

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...