Din stemme i samfunnet – SENIORSAKENS NYE PROGRAM

Dette møtet må du få med deg!

Christin Engelstad, kommunikasjonsansvarlig i Seniorsaken, har vært primus motor i utviklingen av Seniorsakens nye program. Hun kommer til vårt temamøte 3. mai, Glenghuset i Sarpsborg, kl. 1200. Hun vil fortelle om det nye programmet og verdier som vil ligge til grunn for Seniorsakens arbeid tiden som kommer.

Dette blir en premiere forestilling!

Seniorsaken ble etablert i 2002 og fyller således nå 15 år. I disse årene har vårt samfunn gjennomgått store forandringer. Seniorsaken har funnet det riktig å ta en pust i bakken og vurdere alle sider ved sin virksomhet. Det nye programmet er utviklet for at Seniorsaken skal være rustet for å møte de utfordringene som i dag foreligger.

Programmet har også til hensikt å skape klarhet og en felles forståelse for hva som er Seniorsakens rolle og oppgaver – blant egne medlemmer, øvrige seniorer og pensjonister og andre som berøres av vår virksomhet.

Vi skal ikke røpe for mye av programmet ut over det at Seniorsaken vil fokusere på utfordringer og positive muligheter fremfor problemer.

Vi vil ved møtets slutt dele ut Seniorsakens nye program til hver av møtedeltagerne.

Dette møtet vil representere en milepel! Merk av datoen i kalenderen!

Innbydelse vil bli sendt ut til medlemmer og aktuelle kontakter noen dager før møtet.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...