Jonas Gahr Støre

AP VIL FJERNE UNDERREGULERINGEN – Gahr Støre slipper for lett unna

Underreguleringen av pensjonstilleggene med 0,75% i forhold til lønnsmottagernes lønnstillegg har vært den store kampsaken for pensjonistorganisasjonene – også ved siste trygdeoppgjør. Underreguleringen har blitt en verkebyll som får en stor oppmerksomhet og som legger økende press på de partiene som står bak pensjonsforliket.

Da er det Gahr Støre hopper inn på arenaen og kunngjør at Arbeiderpartiet har planer om å fjerne underreguleringen. Han kupper således de andre politiske partiene med håp om å vinne pensjonistenes stemmer ved årets Stortingsvalg.

-Arbeiderpartiets forslag til ny ordning som skal erstatte underreguleringen, bygger på den forutsetning at pensjonistene fortsatt skal ha lavere reallønnsutvikling enn lønnsmottagerne. Hvorfor i all verden skal det være slik? Vi ser ingen rettferdig begrunnelse for dette.

Dette er et spørsmål som journalistene skulle konfrontere Gahr Støre med, og ikke la ham slippe unna med unnvikende svar. Her slipper han for lett unna!

-Det å fjerne underreguleringen, vil isolert sett innebære en betydelig og velkommen forbedring for pensjonistene! Men dette kan ikke sees isolert. Det må sees i sammenheng med hva Arbeiderpartiet for øvrig har i sine planer. Man må se helheten, og her har journalistene en jobb de ikke ivaretar godt nok. De lar Gahr Støre slippe unna.

Når underreguleringen fjernes, oppstår det en ubalanse i statsbudsjettet og et «dekningsbehov». Og hvordan har Arbeiderpartiet tenk å løse dette? De øker skattene og de positive virkningene av fjerningen av underreguleringen nulles ut!

I Arbeiderpartiets planer ligger en forutsetning om å øke skatten for pensjonistene. Selv de med de minste pensjonene vil få skatteøkning.

Dette kan ikke oppleves som noe annet enn «juks og fanteri»!

– Journalistenes rolle i dette skulle være å få testet ut begrunnelsen for at pensjonistene skal ha lavere reallønnsutvikling enn lønnsmottagernes. Dernest skulle de sørge for at helheten blir skikkelig fokusert. Så langt kan vi ikke se at journalistene ha vært gravende og kritiske nok!

Fremskrittspartiet, det eneste partiet som ikke står bak pensjonsforliket, har satt søkelyset på de samme forhold vi peker på.  De har ikke vunnet gjennom med sine synspunkter hverken i Storting eller regjering.

Det oppleves som grotesk at politiske partier suverent skal kunne bestemme at 900.000 pensjonister i Norge skal ha en dårligere økonomisk utvikling enn lønnsmottagerne.

Skal det være slik?

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!