2017 – Stortingsvalg i år

SENIORENES FELLESORGANISASJON HAR FORSTÅTT DET!
Seniorenes Fellesorganisasjon har forstått at pensjonistene har små muligheter for å få gjennomslag hos myndighetene for sine saker så lenge de store pensjonistorganisasjonene fronter myndighetene enkeltvis! Det hender de vinner noen små trefninger, men myndighetene vinner de store slagene! Det foreligger en «splitt og hersk-situasjon» som bare myndighetene tjener på. De kan stort sett gjøre som de vil.

All mulig heder til Seniorenes Fellesorganisasjon for deres forsøk på å etablere et samarbeid mellom de store pensjonistorganisasjonene fram mot årets stortingsvalg. Det er selvsagt skuffende å se at det har vært liten interesse for dette. På den annen side er det positivt at muligheten for å etablere et samarbeid mellom de store pensjonistorganisasjonene endelig er lagt på bordet. Det må ikke bli siste gang forslaget kommer opp!

Til tross for stortingets vedtak i 2003 om at pensjonistene skal ha samme lønnsutvikling som lønnsmottakerne, er det senere likevel gjennomført flere diskriminerende særtiltak som reduserer pensjonistenes utkomme. Underreguleringen av pensjonstilleggene ved hvert lønnsoppgjør, har for tredje år på rad ført til en reallønnsnedgang for pensjonistene.

Det pensjonistorginasjonene må ta til seg at dette er ledd i en kontinuerlig prosess som bare vil fortsette, spesielt når vi har for øye den eldrebølgen som er i ferd med å velte inn over oss. Det er helt åpenbart at presset mot pensjonistenes rettigheter vil forsterkes.

Det er i ferd med å feste seg en oppfatning om at pensjonistene ikke bare har det bra nok, men at de egentlig har det bedre enn nødvendig. Denne oppfatningen må motarbeides.

Pensjonistene betrakter sine pensjoner som opparbeidede rettigheter mens det ser ut som myndighetene betrakter de pensjoner som utbetales som almisser, delt ut med faderlig hånd.

Får myndighetene uhindret fortsette sine angrep mot pensjonistenes opparbeidede rettigheter i årene som kommer, så blir vi minstepensjonister de fleste av oss.

Pensjonistorganisasjonene må ta til seg at det eneste som kan stoppe myndighetene, er at de mobiliserer en sterk nok motmakt som kan stilles opp mot myndighetenes makt. Da må pensjonistorganisasjonene samordne sine virksomheter og stå fram i samlet front.

Dette vil i så fall innebære at pensjonistorganisasjonene vil måtte innse at de hver for seg ikke kan vinne de store slagene – og at de vil måtte legge egne markeringsbehov til side.

La det ikke også i fortsettingen bli slik at 900.000 pensjonister sitter på hver sin tue uten avgjørende innflytelse på sine interesser!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...