Kontakter

Seniorsaken Østfold søker lokalkontakter

«Stort eller smått fra hele Østfold»

Vi takker for mange hyggelige tilbakemeldinger vedrørende vår hjemmeside. Antall besøk på hjemmesiden har økt betraktelig etter at vi har lagt mer fokus på nyhetsdelen og samtidig gjort noen andre endringer. Dette ser vi som en bekreftelse på at vi imøtekommer lesernes behov og ønsker.

Vårt arbeidsområde er Østfold fylke. Det innebærer at vi skal kommunisere med alle fylkets 300.000 innbyggere, med 19 kommuner og med våre 800 medlemmer. Vi har som et ikke ubeskjedent mål å være best i Østfold på stoff som gjelder seniorer og pensjonister. Således har vi noen utfordringer som vi opplever som formidable – og inspirerende!

Vi er avhengige av å kunne fange opp nyheter og stoff som vedrører seniorer og pensjonister og lokale samfunnsaktuelle spørsmål fra alle deler av fylket. Vi vil derfor satse på å bygge opp et nett av lokalkontakter som kan være våre øyne og ører i områder hvor vi så langt ikke har greidd å være fysisk nærværende. Lokalkontaktenes oppgave vil være å følge med i lokale aviser, offentlig virksomhet, foreningsliv m.m. og informere oss om aktuelle saker som vi kan legge inn på hjemmesiden. «Stort eller smått» – alt kan ha interesse!

I første omgang vil vi søke å etablere kontakter i Moss, Indre Østfold, Halden og Hvaler.

I denne forbindelse vil vi gjøre en direkte henvendelse til vår medlemmer. Skulle man ikke være medlem, er det like fullt mulig å være lokalkontakt for oss om dette oppleves som en interessant oppgave.

Vi er alltid takknemlige for tilbakemeldinger med tips om stoff eller forbedringer vi kan gjøre med hjemmesiden vår. Vi vil at den skal være et felles forum for folk flest i Østfold!

Henvendelser som gjelder Hjemmesiden kan skje til:

Arne Vestergaard Larsen
Tlf        : 917 48 695
Epost   : vestlars@gmail.com

Finn Åsmund Johnsbråten
Tlf        : 911 49 778
Epost   : fajohnsbr@hotmail.com

Les alle nyheter …

Tilbake …